ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจลักษณะการดำเนินงานหรือต้องการติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการในความดูแลของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

582/18-22 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์     0 2381 8863 ถึง 5
โทรสาร      0 2711 4100 ถึง 2
อีเมล์         info@worldvision.or.th

จุดศูนย์กลางประสานงานในภูมิภาคต่างๆ

ศูนย์ประสานงานเขตภาคกลางรอบนอกและกรุงเทพฯ

582/18-22 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์     0 2381 8863 ถึง 5
โทรสาร      0 2711 4100 ถึง 2

ศูนย์ประสานงานเขตภาคเหนือ

310 หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่ ถ.เชียงใหม่-หางดง
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์     0 5380 5130
โทรสาร      0 5380 5130 ต่อ 15

ศูนย์ประสานงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

684/36 ถ.หน้าเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์     0 4322 2870 หรือ 0 4322 7680
โทรสาร      0 4322 7681

ศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้

021/20 หมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา ถ.เชียรใหญ่-บ่อล้อ
ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ / โทรสาร     0 7536 2038