ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจลักษณะการดำเนินงานหรือต้องการติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการในความดูแลของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่

ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์     0 2022 9200 ถึง 2
โทรสาร      0 2022 9203 ถึง 5
อีเมล์         info@worldvision.or.th
คลิกเพื่อพิมพ์แผนที่

จุดศูนย์กลางประสานงานในภูมิภาคต่างๆ

ศูนย์ประสานงานเขตภาคกลางรอบนอกและกรุงเทพฯ

809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์     0 2022 9200 ถึง 2
โทรสาร      0 2022 9203 ถึง 5

ศูนย์ประสานงานเขตภาคเหนือ

310 หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่ ถ.เชียงใหม่-หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์     0 5380 5130
โทรสาร      0 5380 5130 ต่อ 15

ศูนย์ประสานงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

684/36 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์     0 4322 2870 หรือ 0 4322 7680
โทรสาร      0 4322 7681

ศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้

021/20 หมู่บ้านบ่อล้อพัฒนา ถ.เชียรใหญ่-บ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ / โทรสาร     0 7536 2038

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.