Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการอาหารกลางวัน

เป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตา ผ่านกล่อง ‘อาหารกลางวันของหนู’ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือในกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

“บางวันหนูก็ไม่มีข้าวกิน หนูต้องกินน้ำจากก๊อก หนูหิวข้าวจัง”

เงินบริจาคที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับบริจาคผ่าน ‘โครงการอาหารกลางวัน’ นั้น มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนโรงเรียนชนบทที่ยากไร้และขาดแคลน ให้จัดทำโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยจะสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผน อาทิ การเลี้ยงสัตว์ประเภทปลา ไก่ หมู หรือปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกสอนให้ดูแลผลผลิตที่ได้รับ ตลอดจนนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยนำผลผลิตบางส่วนไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทอื่น ที่โรงเรียนไม่สามารถผลิตเองได้ หรือเก็บเงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนหมุนเวียนสำหรับกิจกรรมนี้ต่อไป

ยินดีร่วมบริจาคเพื่อโครงการต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการบริจาค

©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.