ความรักเปลี่ยนแปลงชีวิต
 
 


p'top


คุณท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ
พิธีกรและนักแสดง ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ อีกหนึ่งน้ำใจที่ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้ไว้ถึง 2 คน

9 ปีกับการเป็นผู้อุปการะเด็กในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
คุณท็อปแบ่งปันถึงความรู้สึกดีๆ ในฐานะของผู้ให้ไว้ว่า

“คนเราเกิดมาไม่ได้เพื่อตนเอง แต่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่น เราจึงควรช่วยเหลือคนอื่นบ้าง และ
เราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่า อย่ากลัวที่จะรัก อย่ากลัวที่จะให้ เพราะความรักสามารถเติมเต็มชีวิตใหม่ ให้มีค่ามากยิ่งขึ้น”


k'neung
คุณหมอหนึ่ง แพทย์หญิงจริยา ปรีศิร

แพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดน่าน
อดีตเด็กยากไร้ในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิต จ.น่าน


ความรักและการแบ่งปันน้ำใจของผู้อุปการะ ช่วยให้เด็กหญิงตัวเล็กๆ เมื่อ 19 ปีที่แล้ว กลายเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์หญิงประจำโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวของจังหวัดน่านในวันนี้

“ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อุปการะในโครงการอุปการะเด็ก
ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.2 จนเรียนจบเป็นแพทย์หญิง โครงการอุปการะเด็กทำให้หมอรู้จักการให้ รู้จักที่จะรัก และช่วยเหลือกัน ภูมิใจที่วันนี้ เราได้ส่งต่อการให้นี้ถึงคนอื่นๆ ด้วย การให้เป็นเหตุให้มีความสุขจริงๆ ค่ะ”


ร่วมส่งต่อความรักความสุขใจกับโอกาสการเป็นผู้ให้เพราะความสุขที่สมบูรณ์แบบ คือการเติมเต็มชีวิตให้มีค่ามากยิ่งขึ้น