เด็กในครอบครัวยากไร้แทบไม่เคยได้สัมผัสกับ ‘อาหารเช้า’ ที่มีคุณค่า เพราะความยากไร้ขัดสนของครอบครัวทำให้พ่อแม่ไม่สามารถจัดสรรมื้อเช้าที่มีประโยชน์ให้กับลูกๆ ได้พวกเขาต้องไปโรงเรียนพร้อมความหิวโหย บางครั้งมื้อเช้าของเด็กๆ จึงมีเพียงข้าวเปล่ากับเกลือหรือพริกเท่านั้น บางคนไม่ได้ทานทั้งข้าวเช้าและข้าวเย็น ต้องทนหิวมารอทานข้าวกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เด็กจำนวนมากมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ตัวเล็กแคระแกร็นกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เมื่อเด็กรู้สึกหิวสมองก็จะคิดอะไรไม่ออก สามารถนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร ทำให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ล้าหลัง เพราะว่าขาดสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน และรวมไปถึงวัฒนธรรมการกินในท้องถิ่นที่ไม่ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า ทำให้เด็กๆ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 2 - 5 ปี กำลังประสบปัญหาทุพโภชนาการเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ประกอบกับอาหารหลักในบ้านไม่มีโปรตีนที่เพียงพอสำหรับนำไปพัฒนาสมองและร่างกาย และปัญหาความยากจนที่ครอบครัวประสบอยู่ ทำให้เด็กๆ ในครอบครัวยากไร้จำเป็นต้องได้รับอาหารเช้าด้วยการสนับสนุนจาก “ท่าน”

ข้าวจี่ข้าวมื้อที่ขาดแคลน
ข้าวเหนียวทาเกลือทาไข่ย่างไฟ ที่ปู่ย่าตายายลุกมาทำให้แต่เช้า เป็นอาหารที่เด็กๆ ในภาคอีสานกินเป็นอาหารเช้าบ่อยๆ เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ทำง่าย ใช้เวลาน้อย สะดวกต่อการเตรียมหลานเล็กๆ ที่พ่อแม่เอามาฝากไว้ไปโรงเรียนแต่เช้า เพื่อที่ปู่ย่าตายายจะได้ออกไปทำงานรับจ้างหาเลี้ยงปากท้องของตนเองและชีวิตน้อยๆ ที่รับมาเป็นภาระ แม้หลานจะผ่ายผอม ตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันไปบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ปู่ย่าไม่อาจแก้ไขได้ เพราะไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรให้หลานๆ มีเนื้อมีหนังมากกว่านี้


1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน  

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*
นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)*
Mr. Mrs. Miss
วันเกิด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*
โทรศัพท์*
 
2. รายละเอียดการอุปการะของท่าน

ยินดีบริจาคเพื่อโครงการต่างๆ ดังนี้ (กรุณากรอกจำนวนเงินเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 1000)

1 บริจาคเพื่อโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’
2. บริจาคอื่นๆ (โปรดระบุ)

3. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน
ออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เป็นการชำระเพียงครั้งเดียว ต้องทำรายการใหม่ทุกครั้ง ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนบัตรเดบิตออนไลน์
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม word หรือ pdf
         ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 206-0-43600-9
         ธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 053-1-10632-2
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 059-2-40974-7
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 078-2-00965-5
         ธนาคารทหารไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 152-2-00300-1
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 63 เลขที่บัญชี 361-1-02033-3
         ธนาคารยูโอบี สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 801-107-026-4

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อของท่าน ส่งมายังมูลนิธิฯ
ที่ Line@ id : @worldvision-thai หรือทางโทรสาร 0 2022 9203 ถึง 5 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2

4. ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลของท่านที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้