หน้าหลัก

9 พฤษภาคม 2561

ลูกวัว และความฝันของข้าวโพด (Read in English)


ข้าวโพด หรือ ด.ญ.สาธิกา อายุ 9 ปี เป็นเด็กร่าเริง ชอบเรียนหนังสือและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นครู เด็กน้อยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่หมู่บ้านแม่หาร หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านยึดการทำเกษตรโดยพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ยามไม่มีน้ำก็ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยจึงไม่มีรายได้ ขณะที่ต้องมีรายจ่ายทุกวันทำให้หลายคนต้องกู้ยืมเงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อวัน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) เสร็จ แม่อรพิน แม่ของข้าวโพดก็ไม่มีงานทำ ทำให้ไม่มีรายได้ เดือดร้อนมากๆ เข้าต้องไปกู้ยืมเงินมาให้ลูกๆ ทั้งสามคนได้ไปโรงเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในบ้าน ครอบครัวมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก


ด้วยความเมตตาของผู้อุปการะที่มอบให้กับน้องข้าวโพด ผ่าน โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ‘โครงการพัฒนาฯ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน’ ได้สนับสนุนการเลี้ยงวัวแก่ครอบครัวนี้และอีก 40 ครอบครัว เพื่อเพิ่มรายได้ให้มีอาชีพและมีเงินเพียงพอสำหรับค่าอาหารและการศึกษาของลูกๆ


“ตอนนั้นอยากเลี้ยงวัวจะได้มีรายได้ แต่เราไม่มีเงินซื้อ พอดีศุภนิมิตมาบอกว่าจะช่วยเรื่องอาชีพก็เลยรีบลงชื่อว่าสนใจเลี้ยงวัว ช่วงนั้นปี 2554 ราคาวัวแพง รู้สึกดีใจมากที่ได้วัวเพศเมียมาเลี้ยง เพราะเลี้ยงวัวทำกำไรดี วัวเลี้ยงง่ายดูแลน้อย แค่ปล่อยมันกินตามธรรมชาติ ช่วงหน้าแล้งก็เก็บฟางให้มันกิน” อรพิน บอกอารมณ์ดีอย่างคนที่สนุกกับสิ่งที่ได้ทำ


อรพิน แม่ของน้องข้าวโพด ได้รับวัวพันธุ์พื้นเมืองเพศเมียหนึ่งตัว มาเลี้ยงดูบริเวณทุ่งนาไม่ไกลจากบ้าน การเลี้ยงวัวไม่ใช้ทุนสูง และขายทำกำไรได้ง่าย การเลี้ยงวัวประสบผลสำเร็จดี จากวัวเพศเมียหนึ่งตัวที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ได้ออกลูกมา 8 ตัว แม่อรพินขายไปแล้ว 2 ตัว ตอนนี้มีวัวทั้งหมด 7 ตัว และวัวตัวแม่ (จากศุภนิมิต) กำลังตั้งท้องอีกแล้ว คาดว่าอีกสองสามเดือนจะได้ลูกวัวอีกตัว ส่วนเงินขายลูกวัว แม่นำมาใช้จ่ายในครอบครัว และแบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เป็นทุนการศึกษาของข้าวโพดเพื่อการเรียนต่อระดับสูง

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ตอนนี้ ข้าวโพด เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 3 ยังต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาอีกมากจนกว่าจะจบปริญญาตรี แม่อรพินไม่กังวลเรื่องนี้เพราะเธอรู้ว่าอาชีพเลี้ยงวัว เป็นอาชีพที่สามารถทำต่อเนื่องได้และมีรายได้สม่ำเสมอ เก็บหอมรอบริบหลายปีเข้าก็เป็นกองทุนสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ทุกคนในครอบครัวได้


“ไม่หนักใจเหมือนเมื่อก่อน ดีใจที่ได้เลี้ยงวัว มีเวลาดูแลลูกสาวได้เต็มที่ ขอบคุณศุภนิมิตฯ ที่ช่วยให้มีอาชีพมีรายได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเรียนของลูกตลอดมา” แม่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นำความอยู่ดีมีสุข และความหวังให้ข้าวโพดเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อก้าวเดินไปบนเส้นทางความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า