หน้าหลัก

23 เมษายน 2561

บางจากเติมความอุ่นให้น้องสู้ภัยหนาว (Read in English)


คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายพันธกิจสนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมงาน “12 ปีบัตรสมาชิกบางจาก เติมน้ำใจขับเคลื่อนการให้ไม่หยุดนิ่ง“ และรับมอบเงินบริจาคจำนวน 141,593.08 บาท จาก คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากที่เติมน้ำมันหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตลอดปี 2560 รวมกับส่วนที่บริษัทบางจากฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน “โครงการแสนอุ่น” โครงการร่วมด้วยช่วยกัน ปันน้ำใจ ช่วยน้องสู้ภัยหนาว ในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 100,000 ชิ้น ให้แก่เด็กและครอบครัวยากไร้กว่าแสนคนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิ ศุภนิมิตฯ ใน 48 อำเภอ 28 จังหวัด โดยเฉพาะตามดอยสูงในภาคเหนือและที่ราบในภาคอีสานที่กำลังประสบภัยหนาว


ทั้งนี้บริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินงานโครงการบริจาคคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจากให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยครั้งนี้ได้บริจาคเงินให้กับองค์กรทั้ง 13 แห่ง ซึ่งมูลนิธิ ศุภนิมิตฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใบไม้ 1-2 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่บางจาก เมื่อเร็วๆ นี้