หน้าหลัก

31 ตุลาคม 2560

เชื่อมใจใกล้ชิดกว่าก่อน (Read in English)


“การเรียนภาคทฤษฏีอย่างเดียวเป็นการเรียนรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบออกไปทำงานจริง ขาดประสบการณ์ก็ทำงานไม่สำเร็จ หรือสำเร็จได้ยาก” อาจารย์บุญศักดิ์ ทองดี ให้เหตุผลสนับสนุนลูกศิษย์หญิงทั้ง 3 คน ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพระคริสต์ธรรมกับความอยู่ดีมีสุขของเด็ก เพราะการเรียนรู้ทั้งสองส่วนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับคนเราตลอดชีวิต


“อิ๋ง-ศิริลักษณ์ ยอดสิงห์” “ลั่น-สุดาทิพย์ บรรดาศักดิ์” และ “วา-วารุณี ณ ซอ” นักศึกษาจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันพระคริสต์ธรรมพะเยากับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พวกเธอได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน มีประสบการณ์ชีวิตจริงในการเข้าถึงชุมชน รู้วิธีพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ แสดงออกถึงความรักของพระเจ้าผ่านการมีส่วนช่วยเหลือกันและกันในชุมชน ปรับตัวในการกินการอยู่ในชุมชน และการทำงานเป็นทีม


น้องๆ ฝึกงาน 2 เดือน มีประสบการณ์แล้ว และจะกลับไปเรียนต่อจนจบหลักสูตร โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ นี้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตพวกเธอเป็นประโยชน์อย่างมาก สมาชิกทุกเพศทุกวัยที่นี่ตื่นตัวมีส่วนทำให้เด็กๆ ได้รับโอกาสอยู่ดีมีสุข และเห็นคุณค่าความรักของพระเจ้าผ่านการมีส่วนของโบสถ์ในชีวิตของผู้คนของชุมชน “ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเด็กๆ ครอบครัว ชาวชุมชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม” ความรู้สึกจากใจอ้อน-ทิชากร เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำข้อตกลงกับสถาบันพระคริสต์ธรรมพะเยา “โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาฯ ในด้านการอภิบาลชีวิตชุมชน” โดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมไปกับสมาชิกทุกกลุ่มในชุมชนเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ฝึกปฏิบัติภายในพื้นที่ดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาชุมชนฯ ผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับปี 2560 นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คนฝึกปฏิบัติที่โบสถ์ผาตั้ง และโบสถ์สิบสองพัฒนา