หน้าหลัก

27 ธันวาคม 2560

ส่งมอบอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (Read in English)


เด็กๆ ตื่นเต้นดีใจต่างพากันวิ่งเข้าชมภายในอาคารเรียนใหม่ที่สะอาดมีสีสันงดงามน่าใช้ ใบหน้าอาบรอยยิ้มของครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้งเปี่ยมสุขที่ได้เห็นอาคารเรียนที่เคยชำรุดทรุดโทรมได้รับการบูรณะซ่อมแซมด้วยงบประมาณจากกลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ (Executives for the Extraordinary-Education for everyone: E4E) ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเดินทางไกลมาที่โรงเรียนลงมือแต่งแต้มทาสีผนังอาคารเรียนให้มีความสวยงามด้วยตนเอง โดยพิธีส่งมอบอาคารเรียนที่พร้อมต่อการเรียนการสอนยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนชุดเครื่องเล่นสนามจำนวน 1 ชุด เพื่อเสริมพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และสังคมแก่เด็กโรงเรียนบ้านสันโค้ง จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้


โรงเรียนบ้านสันโค้งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารทางทิศใต้ของเทือกเขานางนอน เปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 อาคารเรียนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมถูกใช้งานมากว่า 30 ปี สงัด กาศสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พูดถึงที่มาของการบูรณะซ่อมแซมครั้งนี้ว่า “อาคารเรียนห้องอนุบาลของโรงเรียนได้รับความเสียหายจากแรงสั่นเทือนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง 6.3 ริกเตอร์เมื่อปี 2557 กระเบื้องหลังคาแตกร้าวกว่า 100 แผ่น หลังคามีฝนรั่วซึม ห้องน้ำเด็กนักเรียนประตูชำรุด โรงอาหารถูกรบกวนด้วยมูลสัตว์และไม่ถูกสุขลักษณะ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ โรงเรียนจึงยังไม่สามารถซ่อมแซมอาคารได้”


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงส่งข้อเสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับกลุ่ม E4E ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่เด็กๆ และชุมชนผู้ยากไร้ผ่านโครงการด้านการศึกษาในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกปี กลุ่ม E4E จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 850,000 บาท ด้วยเงินจำนวนนี้กระเบื้องหลังคาอาคารเรียนได้รับการเปลี่ยนใหม่ ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูพื้นอาคาร เปลี่ยนบานประตู เปลี่ยนหลังคาโรงอาหารและติดตาข่ายป้องกันสัตว์ เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำนักเรียนให้มิดชิด และทาสีผนังอาคารให้สวยงามทำให้อาคารของโรงเรียนวันนี้แข็งแรงปลอดภัย และบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น


“ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาที่โรงเรียนนี้และมีความสุขมากที่เราตัดสินใจมอบเงินซ่อมแซมอาคารเรียน เราหวังที่จะเห็นเด็กๆ ทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อมีอนาคตที่ดี” Vaidy Swany หัวหน้ากลุ่ม E4E พูด

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับโรงเรียนบ้านสันโค้งอยู่ในอำเภอแม่จัน พื้นที่หนึ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าไปดำเนินงานพัฒนา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ด้อยโอกาส โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสัมฤทธิผลการเรียนดีขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันโค้งมีนักเรียนจำนวน 145 คน และ 30 คนได้รับการอุปการะด้านการศึกษาจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ