หน้าหลัก

19 ตุลาคม 2561

‘ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง’ มอบเงินเพื่อมื้อเช้าของน้องๆ ที่ยากไร้ (Read in English)


คุณพิสุทธิ์ พิริยเลิศศักดิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งฮงราชพฤกษ์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทการบริการด้านอาหาร ภายใต้ชื่อ ‘ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง’ มอบเงินจำนวน 187,000 บาท จากการจัดแคมเปญ ‘มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า’ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายอาหารเมนูพิเศษของภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ทุกสาขา เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนิน โครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยFull Photo

Full Photo

Full Photo