หน้าหลัก

2 พฤศจิกายน 2560

“The Seed of Hope”เงินก้นถุงเพื่ออนาคตเด็กยากไร้ (Read in English)


โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท และแขกที่มาพัก ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 19,179 บาท ให้กับโครงการ “The Seed of Hope-เงินก้นถุงเพื่อเด็กยากไร้และด้อยโอกาส” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย คุณนฤมณ จิตวัฒนาธรรม ผู้จัดการโรงแรม เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาค และ คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการระดมทุนภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้


นอกจากโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท แล้ว โรงแรมในเครืออิมพีเรียล อีก 19 แห่ง ภายใต้การบริหารของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ โฮเทล จำกัด ก็ได้ร่วมช่วยเหลือเด็กกับโครงการ “The Seed of Hope” เพื่อการพัฒนาความอยูดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ลำบากยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน