หน้าหลัก

26 เมษายน 2561

15 ปีโคห์เลอร์: เพิ่มสุขกับโครงการ Believing in Better (Read in English)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงไทร ซึ่งน้องนาเนีย และเด็กชาย-หญิงในวัย 2-4 ปีมาเรียนมีห้องสุขาเพียง 4 ห้องเท่านั้น แม้จะผลัดกันใช้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนาเนียและเพื่อนๆ ร่วม 30 คน ห้องสุขาที่เด็กทุกคนและครูจำเป็นต้องใช้ยังมีสภาพเก่า ก๊อกน้ำหลุดสนิมกินชำรุดเสียหาย อ่างล้างมือก็มีแค่ที่เดียวเด็กบางคนจึงไม่ได้ล้างมือหลังใช้ห้องสุขา ครูสุชานาถ ช่างแต่ง ครูผู้ดูแลเด็กบอกว่า “ห้องสุขาเด็ก ไม่พอใช้ ที่นี่ใช้น้ำประปาภูเขาถึงหน้าร้อนน้ำก็ไม่ไหล”


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ในโครงการพัฒนาฯ ผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ โครงการ “Believing in Better” โดยการบริจาคสุขภัณฑ์ จำนวน 66 ชุด อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อก จำนวน 51 ชุด และโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 52 ชุด และสร้างห้องสุขาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) รวมทั้งหมด 13 แห่งในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ


ทั้งนี้ คุณกมล เลิศศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เชิญชวนภาคีร่วมธุรกิจของโคห์เลอร์ และประชาชนทั่วไป มีส่วนในการพัฒนาสุขอนามัยให้แก่เด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกลกับ โครงการ “Believing in Better” ด้วยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Kohler Run for clarity เพื่อการระดมทุน และยังได้ระดมทุนผ่าน www.100Fund1000Sook.org ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย


การซ่อมสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กๆ แล้วเสร็จเมื่อเดือนที่แล้ว ช่วยให้เด็ก 1,424 คน เด็กเล็กในวัยเริ่มต้นเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง ได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการปลูกฝังสุขนิสัยการใช้ห้องสุขา ส่งเสริมสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดอยู่เสมอไปพร้อมกันด้วย โดย คุณขจร จึงเปรมปรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขที่ดีกว่านี้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


คุณขจรกล่าวความรู้สึกในวันส่งมอบโครงการฯ ว่า “เห็นเด็กๆ มีความสุข รู้สึกประทับใจ เราต้องการให้ทุกคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความสุข ตามปรัชญาของเราที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมสังคม”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ศพด.บ้านแสงไทร เป็นหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับสนับสนุนการซ่อมสร้างห้องสุขาใหม่ ที่มีเครื่องสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ ครบถ้วนพร้อมใช้งานสำหรับเด็กเล็ก ครูสุชานาถบอกว่าเด็กๆ ดีใจและมีความสุขมากที่มีห้องสุขาที่สวยน่าใช้ ทุกคนตื่นเต้นแย่งกันไปดูเหมือนได้ของเล่นใหม่ “ขอบคุณแทนเด็กๆ เราขาดส่วนนี้และท่านมาติดตั้งให้ใหม่ช่วยให้ดีขึ้น”


ไม่ต่างจาก ยุพิน แม่ของน้องนาเนียพูดว่า “ดีใจที่ลูกสาวได้ใช้ห้องน้ำที่สะดวกสบายขึ้น”


“ขอบคุณศุภนิมิตฯ และบริษัทโคห์เลอร์ที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขภัณฑ์ของชุมชน มาพูดให้ความรู้ และร่วมมือช่วยกันทำห้องสุขาใหม่ให้ที่นี่ ขอบคุณมากๆ ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากคำขอบคุณ” วีระ แซ่จาง ผู้ใหญ่บ้านแสงไทร ขอบคุณจากใจ