หน้าหลัก

30 ตุลาคม 2561

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ เปิดลานกิจกรรมโชว์ทักษะอาชีพเยาวชน ปีที่ 2 (Read in English)


เมื่อโลกเปลี่ยนไป บริบทต่างๆ ในสังคมย่อมเปลี่ยนตาม รวมถึงตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานที่มีความสามารถหรือทักษะพื้นฐานในอาชีพนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ ดำเนิน โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชนภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready Work’ ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


ล่าสุด เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านอาชีพและความพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน จึงได้จัดงาน ‘ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน’ ปีที่ 2 หรือ Market Place, the 2nd Year ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนพันธกิจ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณต่อพันธุ์ ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ และคุณธิติยา ชีรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ และผ่านการอบรมหลักสูตร Youth Ready Work จำนวน 82 คน จาก 10 สาขาอาชีพ ร่วมโชว์ความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน ได้แก่ 1.เสริมสวย 2.ซ่อมจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 3.ชงเครื่องดื่มม็อกเทล 4.เบเกอรี่ 5.อาหารไทย 6.ไอที (ซ่อมคอมพิวเตอร์) 7.ตัดเย็บเสื้อผ้า 8.แอปพลิเคชัน 9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ 10.ผู้ช่วยพยาบาล


“ปัจจุบันผมไม่ได้เรียนแล้วครับ เนื่องจากครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน ก็เลยมองหาหลักสูตรเรียนทางสายอาชีพเพื่อจะสามารถทำงานมีรายได้ได้เร็วที่สุด และสามารถดูแลแม่ซึ่งตอนนี้อายุมากแล้ว กระทั่งได้ทราบข่าวโครงการนี้จากเพื่อนว่ามีการเปิดสอนเกี่ยวกับอาชีพซ่อมบิ๊กไบค์ ซึ่งผมชอบบิ๊กไบค์มาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว เลยตัดสินใจสมัครเข้าโครงการนี้ ผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และมูลนิธิซิตี้ ที่ทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพราะสามารถย่นระยะเวลาให้ผมสามารถไปถึงความฝันของตัวเองได้เร็วขึ้นครับ” นายชนะวงศ์ สิทธิสาริกรรม หรือ เก่ง หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ SMEs ปีที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ จากแผนธุรกิจ ‘Speed Bike Care’ ธุรกิจดูแลและบริการล้างรถบิ๊กไบค์ เผยความรู้สึก


“โดยส่วนตัวหนูชอบการตัดเย็บอยู่แล้ว และเคยไปสอบถามค่าเรียนตามโรงเรียนที่เปิดสอนเกี่ยวกับการตัดเย็บ ปรากฎว่าค่าเรียนค่อนข้างแพง ซึ่งเกินกำลังของหนู กระทั่งได้เห็นประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการฯ จากเฟซบุ๊กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีเปิดอบรบอาชีพด้านตัดเย็บ ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ” นางสาวดอกไผ่ แซ่ย่าง หรือ น้องดอกไผ่ อีกหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจ SMEs ปีที่ 2 กับแผนธุรกิจ ‘Fix2Fit in Bangkok’ ธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าด่วนแบบเดลิเวอรี เล่าถึงที่มาของการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเผยถึงสิ่งที่ได้รับให้ฟังว่า


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“สิ่งที่หนูได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างแรกคือ ก่อนหน้านี้หนูเคยทำมาหลายอาชีพมาก แต่พอได้อบรมในหลักสูตร Youth Ready Work ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้หนูได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้รู้ว่าควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร สอง หนูได้อาชีพที่สามารถสร้างรายได้และทำให้สามารถตั้งตัวได้ในอนาคต และสาม หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจจากการอบรมหลักสูตร SMEs หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มูลนิธิซิตี้ อาจารย์จากโรงเรียนสอนตัดเสื้ออรพิน ธนาฤทธิ์ และอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่ให้ความรู้ทั้งด้านทักษะอาชีพและการทำธุรกิจแก่หนู ซึ่งความฝันของหนูอยากจะมีธุรกิจตัดเย็บและแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะ”


ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการดำเนินโครงการ 'เสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน' ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิซิตี้ ได้ให้ความรู้และมอบโอกาสแก่เยาวชนกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 392 คน และสามารถสร้างผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้แล้วจำนวน 5 ราย