หน้าหลัก

31 ตุลาคม 2561

‘6 เมนูพิเศษเพื่อน้องท้องอิ่ม’ : Audrey Café ร่วมสร้างสุข มอบมื้อเช้าให้เด็กเล็กยากไร้ (Read in English)


คุณจณิสตา (ลิ่วเฉลิมวงศ์) จรูญสมิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารในแคมเปญ “6 เมนูพิเศษเพื่อน้องท้องอิ่ม” ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ร้าน Audrey Café & Bistro รวมมูลค่า 70,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ให้กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับแคมเปญ 6 เมนูพิเศษเพื่อน้องท้องอิ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Audrey Sweet 6th Years ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ร้าน Audrey ได้สร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีส่วนประกอบหลัก คือ มันม่วง (Sweet Potato) นอกจากลูกค้าจะได้ลิ้มรสความอร่อยและอิ่มไปกับเมนูทั้งคาวและหวานแล้ว ยังได้อิ่มสุขกับการได้มีส่วนร่วมแบ่งปันช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังประสบกับภาวะทุพโภชนาการอีกด้วย


ทั้งนี้ รายได้จากแคมเปญ 6 เมนูพิเศษเพื่อน้องท้องอิ่ม ที่ร้าน Audrey Café & Bistro จัดขึ้นในครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้เด็กๆ ได้มี มื้อเช้า ที่มีคุณค่าถึง 3,500 มื้อเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าในการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ตามศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักโภชนาการและสามารถจัดสรรอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับเด็กๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปอีกด้วย