หน้าหลัก

11 มกราคม 2561

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผนึกกำลัง 20 สถาบันอาชีพ เตรียมความพร้อมเยาวชน (Read in English)


คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 2 (Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program) ระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ กับภาคีเครือข่าย 20 สถาบัน ใน 12 ประเภทธุรกิจบริการได้แก่ 1.วิชาการ 2.การท่องเที่ยว 3.โรงเรียนเสริมสวย 4.ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ 5.ช่างสัญญาณโทรศัพท์ 6.ช่างตัดเย็บ 7.ช่างซ่อมแอร์ 8.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 9.ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 10.อาหารและเครื่องดื่ม 11.แม่บ้าน 12.นวดสปา โดยมี คุณสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


สำหรับโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ในการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบางโดยจะเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชน ภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready Work’ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo