หน้าหลัก

2 พฤศจิกายน 2560

‘บ้านขนมนันทวัน’ แบ่งปันเพื่อสังคม (Read in English)


เพราะหวังอยากเห็นสังคมที่มีความแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ผู้จัดการและเจ้าของกิจการบ้านขนมนันทวัน ร้านขนมของฝากขึ้นชื่อที่เมืองเพชรบุรี ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณร่วมกันบริจาคเงินเพื่อการแบ่งปันไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ รวมเป็นเงิน 14,166 บาท และเมื่อเร็วๆ นี้ คุณกนกวรรณ ชัยโชติ เลขานุการ และผู้ประสานงานโครงการเพื่อสังคม บ้านขนมนันทวัน ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าวให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อสมทบทุนโครงการ ‘อนาคตของหนู’ โดยมี คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี


บ้านขนมนันทวัน ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการแบ่งปันและเอื้ออาทรจากลูกค้าที่แวะเวียนมาที่ร้านผ่านกล่องบริจาครวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 151,763 บาทแล้ว