หน้าหลัก

07 ธันวาคม 2561

นิทรรศการมีชีวิตฯ ครั้งแรกของน้องณัฐ (Read in English)


เพราะปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่ต้องแก้ไข อีกทั้งเด็กในวัยเรียนต้องได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตให้มีอย่างเหมาะสมเพื่อนำปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดทำสื่อการสอนรูปแบบใหม่ สนับสนุนหนังสือสำหรับอ่านในห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรม”รักการอ่าน” แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการมีชีวิตแสดงผลงานด้านการอ่านออกเขียนได้ และทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจากกลุ่มโรงเรียน 49 แห่งในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โปรแกรมแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ


เป็นครั้งแรกของน้องณัฐ หรือ ด.ญ.ณัฐริกา เช่นกันที่ได้นำหนังสือเล่มเล็กซึ่งเธอทำเองสุดฝีมือและยังได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือปีที่ผ่านมา จัดแสดงคู่กับ“หน้าต่างความรู้ไม้ดอกไม้ประดับของไทย” และ “คอนโดคำศัพท์ภาษาไทย” รวมทั้งผลงานน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายอื่นๆ ของเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 น้องณัฐ และเด็กนักเรียนต่างคนก็ภูมิใจในผลงานของตนเองและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย และวิชาอื่นๆ


“เด็กใช้สองภาษา ต้องแปลของเค้าก่อน ก็เลยช้าอ่านไม่คล่อง” ครูเอมอร วงค์คำ ครูโรงเรียนบ้านแพะพิทยา เล่าสาเหตุที่ทำให้เด็กอ่านไม่คล่องว่ามาจากที่เด็กใช้ภาษากะเหรี่ยง อีกทั้งเด็กเรียนไม่ต่อเนื่อง บางทีครูย้ายไป ครูเกษียณบ้างทำให้เด็กนักเรียนชั้นประถม 1 มีปัญหาเกือบทั้งห้อง โรงเรียนฯ จึงได้ขอการสนับสนุนด้านเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดทำสื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อสามปีที่แล้ว ครูเอมอร และเพื่อนครูจาก 48 โรงเรียนได้ไปติวเข้มจนสามารถทำสื่อสไตล์ใหม่ที่มีสีสันสวยสะดุดตา ดึงดูดใจเด็กๆ ชวนอ่านมากขึ้น “หลังอบรมกลับมาได้ให้นักเรียนลองใช้สื่อฯ ก็ปรากฏว่าอ่านคล่องขึ้น เด็กๆ สนุกสนาน ชวนกันถามครูว่าเมื่อไหร่หนูจะได้เรียนอีก ทุกคนชอบสื่อ เลยได้ผลดีเป็นที่พอใจทุกคน” ครูเอมอร บอกอย่างมีความสุข


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


น้องณัฐ นักเรียนชั้น ม. 3 ย้อนความหลังเมื่อเรียนชั้นป.6 ว่า “บางคำอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หนูเบื่อเรียนไปเลย พอมีสื่อใหม่ช่วยให้ผลการเรียนของหนูดีขึ้นจากเดิมอ่านไม่คล่อง เดี๋ยวนี้อ่านคล่อง คะแนนเรียนภาษาไทยของหนูเพิ่มขึ้นจาก 60 คะแนนขึ้นไปเป็น 80 คะแนน หนูทำสื่อป๊อบอัพ มีสำนวนไทย แล้วทำนิทานเล่มเล็กด้วยค่ะ ดีใจและภูมิใจในผลงานที่ทำออกมา หนูยังได้ไปสอนน้องชั้นประถมด้วยค่ะ หนูอยากเรียนจนจบปริญญา อยากเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะ” น้องณัฐ พูดอย่างร่าเริงว่า “หนูได้ไปอบรมเพิ่มความรู้ ได้รับชุดนักเรียน และที่บ้านได้รับหมูและวัวมาเลี้ยงเป็นรายได้เสริม หมูออกลูกหลายตัวขายไปบ้างแล้ว ขอบคุณผู้อุปการะมากค่ะที่ห่วงใยดูแลหนูกับครอบครัว”