หน้าหลัก

19 ตุลาคม 2561

มูลนิธิศุภนิมิตฯ – มูลนิธิซิตี้ มอบโอกาสเยาวชนกลุ่มเปราะบางสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัด ‘ประกวดแผนธุรกิจ SMEs ปีที่ 2’ ภายใต้การดำเนิน โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ให้โอวาทแก่เยาวชนที่ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน เจ้าของธุรกิจ SME แบรนด์ “เฉาก๊วยเต็งหนึ่ง” และ อาจารย์นพพร อินสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว่าลิงก์ จำกัด และผู้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Noah Innovative Learning Center ร่วมเสวนาหัวข้อ “สตาร์ทอัพ” และ “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ” รวมถึงได้รับเกียรติจาก คุณต่อพันธุ์ ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


สำหรับการประกวดแผนธุรกิจ SMEs ปีที่ 2 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด จำนวน 9 ทีม จาก 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1.ซ่อมมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 2.เสริมสวย 3.ตัดเย็บ 4.อาหารไทย 5.ไอที 6.แอปพลิเคชัน 7.เครื่องดื่ม และ 8.เบเกอรี่ โดยแผนธุรกิจที่สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ ในปีนี้ ได้แก่ Speed Bike Care ธุรกิจขายสินค้าและบริการล้างรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ ของ นายชนะวงศ์ สิทธิสาริกรรม พร้อมรับเงินสนับสนุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ จำนวน 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 - Fix2Fit in Bangkok ธุรกิจบริการรับซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเร่งด่วนแบบ Delivery รับเงินสนับสนุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ จำนวน 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 - Red Studio ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพและแต่งหน้าทำผมครบวงจร และ Quickly Cute (Beauty Truck) ธุรกิจรถบริการแต่งหน้าทำผมเคลื่อนที่ รับเงินสนับสนุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 60,000 บาทFull Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชนภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready Work’ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีของการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ โครงการฯ ได้ให้ความรู้และมอบโอกาสแก่เยาวชนกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 392 คน และสามารถสร้างผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้แล้ว 5 ราย ในระยะเวลาเพียง 2 ปี