หน้าหลัก

15 ธันวาคม 2560

ทักษะชีวิตและความสนุกในโลกแห่งความเป็นจริง (Read in English)


เวลาของ ตั้น ณัฐวุฒิ วัยรุ่นในพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ถูกใช้หมดไปกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเกมส์ออนไลน์ ความเพลิดเพลินจากการต่อสู้และกราฟฟิกสุดล้ำดึงดูดเขาจนกลายเป็นพฤติกรรมเก็บตัว โลกส่วนตัวสูง


ในขณะเดียวกัน เมื่อตั้นต้องพบปะกับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนที่โรงเรียน หรือกับพ่อแม่ที่บ้าน ที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิต การเก็บตัวทำให้เขาไม่รู้จักการแสดงออกที่เหมาะสม ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก กลายเป็นว่า “ถึงอยู่กับเพื่อน ผมก็มักแยกตัวออกมาอยู่คนเดียว”


เพื่อนที่ดี ย่อมแนะนำสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ตั้นได้ตามเพื่อนมาร่วมกิจกรรมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิตฯ “ผมก็ตามเขามาอย่างนั้นแหละ ไม่อยากขัดใจเพื่อน” แต่เมื่อได้ร่วมทำกิจกรรม ได้รับโอกาสต่างๆ รวมถึงได้รับการเติมเต็มทักษะชีวิต ทักษะการพัฒนาตนเองให้มีความกล้า มีความเป็นผู้นำ และได้ลองได้รู้ ได้สัมผัสกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นๆ ทำให้ตั้นได้รู้ว่าปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงสนุกและมีเสน่ห์มากกว่า


“ได้เจอเพื่อน พี่ น้อง ผมค้นพบว่าตัวเองชอบทำกิจกรรม ผมได้พัฒนาตัวเองจนกล้าแสดงออก เสพติดเกมส์น้อยลง มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น” ปัจจุบัน ตั้นยังคงร่วมทำกิจกรรมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิตฯ


ตั้น คือหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับการเติมเต็มทักษะชีวิต และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนศุภนิมิตฯ โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นอกจากเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ แล้ว โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ ยังจะได้ขยายผลการดำเนินงานสู่เยาวชนในจังหวัดห่างไกล ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศอีกด้วย เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มด้วยศักยภาพและพร้อมขับเคลื่อนสังคมให้งดงามยิ่งขึ้นต่อไป