close

This option is currently not available

Close close
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศร่วมถ่ายภาพหมู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ร่วมเป็นครอบครัวศุภนิมิตฯ

ร่วมงานกับเรา

ศุภนิมิตฯ เป็นศูนย์รวมของผู้มุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กที่เปราะบางที่สุดในโลก เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรร่วมพันธกิจสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทำงานในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก
ในฐานะองค์กรที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม เรายินดีร่วมงานกับผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงอายุ ความพิการ เพศสภาพ เชื้อชาติ และศาสนา
เรามุ่งมั่นสร้างสถานที่ทำงานซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ทำงานแบบมืออาชีพ ผู้ซึ่งมีหัวใจทำงานตอบสนองต่อเด็กและผู้ยากไร้ และผู้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าในพื้นที่ใดทั่วโลก
หากท่านกำลังหาโอกาสสร้างโลกใบใหม่ที่น่าอยู่กว่าเดิม ขอเชิญมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

พบกับทีมงานของเรา

ในประเทศไทย เรามีทีมงานมากมายมีหัวใจช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่า 440 คน ทั่วประเทศ
เราบากบั่นมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอันน่าเหลือเชื่อให้เด็กๆ ยากไร้ด้อยโอกาส องค์กรของเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ไม่ว่าจะมาจากที่ใด
มาฟังเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่ของเราว่า พวกเขาเข้ามาทำงานที่ศุภนิมิตฯ ได้อย่างไรและเพราะเหตุใด

ทำไมต้องร่วมงานกับศุภนิมิตฯ

การร่วมงานกับเรามีข้อดีหลายประการ ท่านจะมีโอกาสได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล
นอกจากนี้ เราส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานกับเรารู้สึกถึงความชื่นชมยินดีและได้รับแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้น ความอยู่ดีมีสุขของพนักงานจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ

สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ท่านสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานที่ tha_recruitment@wvi.org 

คุณธรรมหลักของเรา

เราเป็นคริสตชน

เราจรรโลงคุณค่าของคน

เรามีฉันทะภาระร่วมกัน

เรามีภาระต่อคนยากไร้ขัดสน

เราเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดี

เราพร้อมที่จะตอบสนอง

คำถามที่พบบ่อย

 • หากท่านสนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบนเว็บไซต์ของเรา สามารถคลิกที่ลิงก์งานเพื่อดูรายละเอียด และส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการทำงานไปที่ tha_recruitment@wvi.org 

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเงินสมทบจากนายจ้าง 10% ของอัตราเงินเดือน และเงินสมทบของพนักงาน 5%


  เรามีสวัสดิการและประกันภัยให้พนักงานในกรณีที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน


  ในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทั้งปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในการทำงานได้


  เราส่งเสริมและให้รางวัลยกย่องพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม


  เรามีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดเนื่องในวันเกิด และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่่งท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของเรา

 • ไม่จำเป็นเสมอไป พนักงานมากมายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เคยทำงานในภาคธุรกิจหรือภาครัฐ ทำให้พนักงานของเรามีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย

 • ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่และลักษณะของงาน ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะยึดคุณธรรมหลักและความเชื่อแบบคริสเตียนในการดำเนินพันธกิจของเรา

  โดยลักษณะของเนื้องานแล้ว หลายตำแหน่งจะระบุข้อกำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งนั้นต้องเป็นคริสเตียน ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลว่าจำเป็นหรือไม่

  หากตำแหน่งที่ท่านสนใจไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นคริสเตียน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดกว้างในการร่วมงานกับทุกคนไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับศุภนิมิตฯ