close

This option is currently not available

Close close
บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล มอบเงินบริจาค “อุปการะเด็ก” ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเด็กยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ

บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล มอบเงินบริจาค

“อุปการะเด็ก” ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเด็กยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล มอบเงินบริจาค “อุปการะเด็ก” ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเด็กยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด โดยคุณสมกมล เฑียรสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคุณพรรณวษา อนันตภักติพันธ์ ฝ่ายธุรการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 108,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่ออุปการะเด็กในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 15 คน โดยมีคุณปารณีย์ แสนสุด ผู้จัดการแผนกจัดหาทุน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านการเช่า การเช่าซื้อ เช่น เครื่องจักรเพื่อการผลิต หรือรถยนต์ประจำบริษัท รวมถึงบริการด้านการเงินให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด ได้สนับสนุนใน “โครงการอุปการะเด็ก” มูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นปีที่ 20 แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เพื่อให้เด็กเหล่านั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ คุณสมกมล เฑียรสิงห์ ยังได้อุปการะเด็กเป็นการส่วนตัว จำนวน 1 คน

“โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นโครงการที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขิ้น โดยเงินบริจาคในการอุปการะเด็กอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 600 บาท จะถูกนำไปจัดสรรช่วยเหลือเด็กในความอุปการะ 3 ด้านได้แก่ การศึกษาและความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็ก การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณ บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จำกัด รวมถึงพันธมิตรทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป