“อิ่มเอมหัวใจจากผู้ให้ อิ่มท้องสุขใจของผู้รับ”

“อิ่มเอมหัวใจจากผู้ให้ อิ่มท้องสุขใจของผู้รับ”

คุณสุรศรี ห้าวเจริญ หนึ่งในผู้อุปการะในโครงการ “อุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 18,000 บาท เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ในพื้นที่บ้านภูเหม็น ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

สำหรับกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ และชุมชนบ้านภูเหม็นในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งได้จัดเตรียมเป็นชุดอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยว ขนมเค้ก ไอศกรีม และน้ำดื่ม โดยมีตัวแทนแต่ละครอบครัว ประกอบด้วยเด็ก จำนวน 150 คน และผู้ปกครอง จำนวน 50 คน เดินทางมารับชุดอาหาร

บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีชุมชนอาศัยอยู่ 150 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อยังชีพ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้คนในชุมชนมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะมอบความสุขให้กับเด็กๆ และชุมชนแล้ว ยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคนในชุมชนในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากนี้อีกด้วย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นทำงานในทุกพื้นที่ดำเนินงานทั่วทุกภูมิภาค เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ครอบครัว และชุมชนเปราะบาง ได้รับความปกป้องดูแลอย่างทั่วถึง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเป็นตัวแทนเด็กๆ และชุมชน ในพื้นที่บ้านภูเหม็น ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับการส่งมอบความสุขของท่านในครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงในวันคล้ายวันเกิด