close

This option is currently not available

Close close
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางยิ่ว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กับห้องเรียนใหม่ที่ปลอดภัย

เปลี่ยนห้องเรียนแสนเก่า ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน โรงเรียนวัดบางยิ่ว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดบางยิ่ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีนักเรียนในปัจจุบันประมาณ 50 คน เปิดให้บริการการเรียนการสอนแก่เด็กๆ ในชุมชนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำนักเรียน มีอายุใช้งานมากกว่า 30 ปี อาคารเรียนหลังใหม่ที่สุดสำหรับเด็กนักเรียนได้ใช้เรียนกันก็มีอายุเกือบ 25 ปีแล้ว

การใช้งานมาอย่างยาวนาน งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่มีจำกัด หลายห้องเรียนชำรุดมากจนอาจเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน กระเบื้องหลังคาแตกหัก ฝ้าเพดานชำรุด บางแผ่นหลุดร่วงลงมาแล้ว ตัวอาคารก็เสื่อมสภาพไปตามเวลา ทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาชั่วคราวโดยการปิดห้องเรียนที่ชำรุดมากๆ เอาไว้ใช้ห้องเรียนรวมกัน น้อง ป.1 ต้องเรียนห้องเดียวกับพี่ ป.2 อีกมุมห้องยังต้องใช้เป็นที่สำหรับเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องสมาธิของเด็ก สมาธิของครู เวลาที่ต้องสอนพร้อมๆ กัน 

คุณกาญจนา มาลัย ผู้จัดการกลุ่มโครงการฯ นครศรีธรรมราช มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า "จำได้เมื่อครั้งลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางยิ่ว เราตกใจมากกับสภาพห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม และยังสงสารเด็กๆ ที่ไม่มีห้องเรียน ต้องเรียนร่วมชั้น ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำให้เราต้องเร่งดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงห้องเรียนแสนเก่า ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย"

แน่นอนว่าความชำรุดทรุดโทรมของอาคารเรียนนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆ และยังส่งผลโดยตรงไปถึงการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นเด็กใน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วย

เพื่อให้เด็กในความอุปการะ รวมถึงเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ในอาคารเรียนที่ปลอดภัย และช่วยเหลือพัฒนาให้โรงเรียนในชุมชนห่างไกลมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ประสานความร่วมมือกับ โรงเรียนวัดบางยิ่ว คณะกรรมการการศึกษา และ ผู้นำชุมชน ดำเนินงาน “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้” เพื่อเปลี่ยนอาคารเรียนแสนเก่าที่โรงเรียนแห่งนี้ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

วันนี้อาคารเรียนได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทั้งเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละชั้นได้อย่างเพียงพอ มีห้องสำหรับใช้เรียนสอนคอมพิวเตอร์ รวมถึงยังมีห้องสำหรับใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมของโรงเรียนได้อีกด้วย

“หนูชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากค่ะ ตอนนี้หนูและเพื่อนๆ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ต้องใช้หลังห้องเรียนเป็นที่เรียนอีก หนู และเพื่อนๆ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากนะคะ”น้องข้าว ตัวแทนนักเรียน กล่าวพร้อมรอยยิ้ม