close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบถุงยังชีพ เร่งบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติน้ำป่าหลากท่วมให้กับ 70 ครัวเรือนใน 2 หมู่บ้านที่ ‘ห้วยโรง จ.แพร่’

บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติน้ำป่า

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติน้ำป่าหลากท่วมที่ห้วยโรง จ.แพร่

หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ จ.แพร่ ตั้งแต่คืนวันที่ 20 สิงหาคม 2022 ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า วันที่ 21 สิงหาคม 2022 โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าขุนน้ำห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง จ.แพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึก ก่อให้เกิดเหตุน้ำป่าพัดเข้าท่วมหมู่บ้านปากห้วยอ้อย และบ้านห้วยฮ่อม มีบ้านเรือนกว่า 20 หลังคาเรือนเก็บข้าวของไม่ทัน ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้าน รวมไปถึงสถานที่อื่นๆ ภายในหมู่บ้านก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน

หลังเกิดภัยพิบัติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เร่งดำเนินงานสำรวจความเสียหาย ทั้งที่เกิดกับครอบครัวของเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นๆ ทั้ง 2 หมู่บ้าน แม้จะไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยสภาพความเสียหายจากภัยพิบัติ แต่ก็ได้ประสานงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครศุภนิมิตฯ ที่อยู่ในหมู่บ้าน และเร่งดำเนินงานเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือโดยทันที

คุณสุนีพร พรมรักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง จ.แพร่ ให้ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองภัยพิบัติในครั้งนี้ว่า เมื่อเราได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ เราได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดเตรียมถุงยังชีพ อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่บรรเทาความยากลำบากในภาวะฉุกเฉินนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเข็งขันจากหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง อบต.ห้วยโรง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯ และอาสาสมัครศุภนิมิตฯ ในพื้นที่ ขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงานมากค่ะ”

ด้วยการรวมใจจากหลายๆ หน่วยงาน ที่ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เร่งบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ วันที่ 24 สิงหาคม ถุงยังชีพทั้งหมดก็ถูกลำเลียงไปส่งมอบถึงมือเด็ก ครอบครัว และชุมชน กว่า 70 ครัวเรือนใน 2 หมู่บ้าน ที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยนี้

นอกจากการช่วยเหลือมอบถุงยังชีพเพื่อการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแล้ว มูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครศุภนิมิตฯ ยังได้ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในความอุปการะกว่า 10 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน 2 หมู่บ้านนี้ด้วย แม้เด็กในความอุปการะและสมาชิกในครอบครัวจะไม่ได้รับอันตรายจากภัยพิบัติ แต่บ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่หลากท่วม ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้ให้การช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป