close

This option is currently not available

Close close
มื้อเช้า... มื้อความสุขของเด็กเล็ก

มื้อเช้า... มื้อความสุขของเด็กเล็ก

ที่ จ.พิษณุโลก มูลนิธิศุภนิมิตฯ กำลังเร่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก

“หนูชอบมากินข้าวเช้าที่โรงเรียน ได้กินกับเพื่อนๆ สนุกดีและกับข้าวที่ครูทำให้ก็อร่อยค่ะ” อีกเสียงความสุขของ น้องแพท อายุ 6 ปี ชั้นอนุบาล 3

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้นรายวัน หลายครอบครัวต้องดิ้นรนทำงานหาเงิน การออกบ้านเช้ากลับบ้านค่ำจึงเป็นภาพที่ชินตาสำหรับหลายครอบครัว การใช้เวลาในการดูแลลูกถูกลดลำดับความสำคัญลง ยิ่งการเตรียมอาหารมื้อเช้าให้ลูกยิ่งยากที่จะจัดสรรเวลาทำได้ ภาวะเร่งรีบเช่นนี้เกิดขึ้นทั้งในสังคมเมืองและต่างจังหวัด

จากข้อมูลของ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2565) แสดงให้เห็นว่าภาวะโภชนาการยังเป็นประเด็นที่ยังน่ากังวล เนื่องจากสัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีภาวะเตี้ย ผอม และน้ำหนักเกินในภาพรวมมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

  • เด็กมี ‘ภาวะเตี้ย’ ร้อยละ 7
  • เด็กมี ‘ภาวะผอมแห้ง’ ร้อยละ 7
  • เด็กมี ‘ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน’ ร้อยละ 5

ทั้งหมดคือภาวะทุพโภชนาการในเด็ก สำหรับเด็กเปราะบางยากไร้ สาเหตุที่เป็นรากของปัญหานี้คือความยากจนและการเข้าไม่ถึงแหล่งอาหารที่เพียงพอ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เพราะปัญหาที่สำคัญและเป็นข้อท้าทายอีกสิ่งหนึ่งคือ การที่พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ ทั้งยังขาดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาหาร โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กเล็ก เพราะร่างกายและสมองของเด็กเล็กอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีความต้องการใช้สารอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ

นางสาวธรรมิตาว์ สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ถ้าจะพูดถึงปัญหาด้านโภชนาการของเด็กๆ ที่พบ เด็กจะมีร่างกายที่ผอมและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ซึ่งส่วนตัวมองว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องพฤติกรรมในการกินอาหาร เด็กบางคนกินน้อย ไม่กินผัก ไม่กินผลไม้ อีกส่วนคือเด็กไม่ได้กินอาหารที่เหมาะสมสำหรับเขา เพราะผู้ปกครองต้องรีบเตรียมตัวออกไปทำงาน ไม่มีเวลาเตรียมอาหารเช้าที่เหมาะสมให้ลูกๆ”

ด้วยการสนับสนุนจากผู้อุปการะและผู้บริจาคในการร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก ผ่าน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

โครงการพัฒนาฯ จ.พิษณุโลก คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการดำเนินงาน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ผ่านการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน สนับสนุนเด็กเล็กใน โรงเรียนบ้านชาติตระการ กว่า 60 คน ได้มีอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ในทุกๆ วันที่ไปเรียน นอกจากจะทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กให้ถูกต้อง ให้เด็กต้องรับประทานมื้อเช้าในทุกวัน พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็ก ลดขนม ของหวาน ฝึกเด็กให้รับประทานอาหารมีคุณค่าที่หลากหลาย รวมถึงยังมีการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความตระหนัก และทักษะการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้ลูกที่บ้าน

“ผลจากการดำเนินโครงการฯ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลักๆ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มีจำนวนลดลงจาก 4 คน ซึ่งตอนนี้เหลือเพียง 2 คน รวมถึงสมาธิและการเรียนก็ดีขึ้นด้วย อีกส่วนคือการเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับอาหารเช้าของลูกมากขึ้น ซึ่งบางครอบครัวยังได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ตัวเองผลิตได้ในชุมชนมาให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนประกอบอาหารเช้าให้กับเด็กๆ อีกด้วยค่ะ” นางสาวธรรมิตาว์ สุทธิ กล่าว