close

This option is currently not available

Close close
กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

E4E ปรับปรุงโรงเรียนในชุมชนห่างไกล

กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E พัฒนาโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17

กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ (Executives for the Extraordinary-Education for everyone-E4E) คือกลุ่มนักธุรกิจนานาชาติที่ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่เด็กๆ และชุมชนผู้ยากไร้ผ่านโครงการด้านการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย

สำหรับในปีนี้ E4E ยังคงสนับสนุนให้เด็กยากไร้ในชุมชนห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยผสานความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงาน The Education for Everyone 2022 Project ในการปรับปรุง ซ่อม สร้าง ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารบ้านน้ำดื่ม รวมถึงห้องน้ำ โรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ไม่เพียงการร่วมแบ่งปันกำลังทรัพย์สำหรับการสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เท่านั้น แต่สมาชิกที่เป็นนักธุรกิจนานาชาติ E4E ยังได้ปันเวลากว่า 3 วันจัดทริปกิจกรรมเพื่อสังคมมาร่วมลงมือลงแรง ทาสีอาคารห้องสมุด โรงอาหาร และยังร่วมทำกิจกรรมแสนสนุก แถมฝึกความกล้าให้กับเด็กนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E ได้มีการส่งมอบ The Education for Everyone 2022Project อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู เด็กนักเรียนโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 พร้อมด้วยผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Mr.Felix Hsu ประธานกลุ่ม E4E ได้กล่าวในพิธีส่งมอบว่า “ถึงเด็กๆ ทุกคน เราอยากให้เด็กนักเรียนได้จดจำว่า ในปี 2022 ได้มีความช่วยเหลือจากหลายคนในการร่วมกันสร้างและปรับปรุงโรงเรียนของเด็กๆ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พวกเรามาจากทั่วทุกมุมโลก พวกเราได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ครู รวมถึงการทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนด้วย เราช่วยสร้างพื้นที่นี้เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ โปรดดูแลโรงเรียนนี้ให้ดี และแบ่งปันความสำเร็จของคุณกับผู้อื่น เราขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการแบ่งปันความสุขกับทุกคนในวันนี้”

กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
กลุ่มผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ – E4E สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ห้องสมุดสีสันสดใส โรงอาหารและบ้านน้ำดื่มสีสะอาด ห้องน้ำลวดลายแสนสนุก ชวนให้นักเรียนตื่นเต้น และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน ที่สำคัญมากที่สุดคือ การแบ่งปันจาก E4E ในการสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ในครั้งนี้ มีความหมายถึงรากฐานของการศึกษาของเด็กยากไร้ในชุมชนที่ห่างไกล เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเติบโตสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป