close

This option is currently not available

Close close
ของขวัญเพื่อเด็กยากไร้ สร้างโอกาสเรียนรู้ “อาคารศุภนิมิตเพื่อน้อง” เพิ่มโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กยากไร้ที่แม่ฮ่องสอน

'อาคารเรียนใหม่' ของขวัญเพื่อเด็กยากไร้

“อาคารศุภนิมิตเพื่อน้อง” เพิ่มโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมเด็กยากไร้ที่แม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยโป่งเลา เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เพื่อให้เด็กในชุมชนห่างไกลแห่งนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในปี 2014 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เข้ามาจัดตั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา เปิดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในชุมชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนรวม 42 คน เป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ทุกคนในบ้านห้วยโป่งเลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็กๆ แต่มีความสำคัญในฐานะเป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในชุมชนห่างไกลสำหรับการศึกษา มีเพียงอาคารเรียนเทคโนโลยี (การเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม) ซึ่งกันบางส่วนเป็นห้องพักครูด้วย ส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารไม้ที่สร้างมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ แบ่งย่อยเป็นห้องเรียนเล็กๆ สำหรับเด็กในแต่ละระดับชั้น

ครูสุขกันดี ใจสนอง ครูผู้สอนประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ กล่าวว่า “อาคารเรียนสำหรับเด็กๆ เป็นอาคารไม้ที่สร้างขึ้นแบบชั่วคราวตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์การเรียนค่ะ สภาพแวดล้อมจริงๆ ก็ไม่เหมาะต่อการใช้จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีทำให้อากาศร้อน ประกอบกับอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เด็กๆ เรียนหนังสือก็ไม่มีสมาธิ ยิ่งถ้าฝนตกแทบสอนไม่ได้ เสียงในกระทบหลังคาสังกะสีดังจนคุยกันไม่ได้ยิน อาคารที่ใช้มากว่า 10 ปีเริ่มผุพังลงตามเวลาด้วยค่ะ เห็นนักเรียนต้องเรียนในสภาพนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารพวกเขาเหมือนกันค่ะ และกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วย”  

เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และการศึกษาก็คือประตูที่จะเปิดโอกาสให้เด็กสู่การพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ นอกจากนี้ เด็กทุกคนยังมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง ทั้งจากการละเมิด การทารุณกรรม การแสวงประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองให้มีชีวิตที่ปลอดภัย โครงการอุปการะเด็กมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงาน โครงการสนับสนุนสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลาโดยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้นำในชุมชน เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กยากไร้ เพิ่มโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กๆ ในชุมชนบ้านห้วยโป่งเล่า

แม้จะมีอุปสรรคจากการเดินทางสู่ศูนย์การเรียนที่ยากลำบากและห่างไกล แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหลายภาคส่วนในชุมชนที่ต่างก็เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเด็ก เพียงไม่กี่เดือน “อาคารศุภนิมิตเพื่อน้อง” ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชนก็ได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อาคารเรียนหลังใหม่ที่ก่อสร้างอย่างมั่นคง หน้าต่างกว้างให้แสงส่องสู่ในห้องเรียนอย่างเพียงพอ แบ่งห้องเรียนออกเป็น 5 ห้อง จัดสรรเป็นห้องเรียน ห้องสมุด และห้องธุรการ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน

ด.ช.ลูกช้าง อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่งเลา กล่าวถึงอาคารเรียนหลังใหม่ของเขาว่า “ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นตั้งแต่ได้รู้ว่าโรงเรียนของผมจะมีอาคารเรียนใหม่ครับ วันนี้อาคารเรียนใหม่สร้างเสร็จแล้ว ผมยิ่งรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกครับ ผมสัญญาครับว่าผมจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน โตมาผมจะได้เป็นตำรวจตามที่ผมตั้งใจไว้ครับ และผมอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นครูสอนน้องๆ ที่โรงเรียนนี้ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ”