close

This option is currently not available

Close close
เด็กบ้านไกล หอพัก โอกาสการศึกษา

เด็กบ้านไกล หอพัก โอกาสการศึกษา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบอาคารหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนที่ จ.ตาก

ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของ จ.ตาก ที่เป็นภูเขาสูง ชุมชนตั้งอยู่บนดอย ทำให้มีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก การเดินทางไป-กลับทุกวันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ยิ่งฤดูฝน ถนนทั้งเละทั้งลื่น มีแต่ดินโคลน อย่าว่าแต่ใช้รถ จะเดินเท้าก็ยังยาก เป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งโรงเรียนก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มีหอพักนักเรียนบ้านไกล ให้นักเรียนได้พักค้างระหว่างสัปดาห์

จากปัญหาโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนจากหลายหมู่บ้าน ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนที่เข้ามารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถม 6 รวม 567 คน ในจำนวนนี้มีเด็กบ้านไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้มากถึง 160 คน ในขณะที่มีหอพักของโรงเรียนอยู่เพียง 3 หลัง ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเพิ่มจำนวนนักเรียนในแต่ละหอพัก บางหอมีเด็กอยู่รวมกันกว่า 60 คน จากที่รองรับได้เพียง 40 คน จำนวนคนมากขึ้น แต่สถานที่ยังคงเท่าเดิม ผลที่เกิดขึ้นคือความแออัดของเด็กในระดับประถมที่ต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่คับแคบ รวมไปถึงห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่มีจำกัด ไม่พอสำหรับการใช้งานของนักเรียนที่มากขึ้น เกิดปัญหาสถาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และอาจส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพและอนามัยของเด็กด้วย

เพราะตระหนักว่าการที่เด็กเติบโตและเรียนรู้ได้ดีนั้น พวกเขาควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จังหวัดตาก พื้นที่ดำเนินงานฯ อุ้มผาง โดยความร่วมมือกับโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร และผู้นำชุมชน และด้วยการสนับสนุนจากผู้อุปการะ และผู้บริจาค ได้ดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน” พร้อมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับหอพัก เช่น เตียงนอน ที่นอน ผ้าห่ม โดยอาคารหอพักนักเรียนใหม่นี้สามารถรองรับนักเรียนได้จำนวน 40 คน

“เพราะเด็กส่วนหนึ่งมีข้อจำกัดและมีความจำเป็นที่ต้องพักค้าง ในมุมครูก็น่าจะสบายใจ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กเดินทางมาเรียน หรืออันตรายที่จะเกิดระหว่างการเดินทาง การมีอาคารหอพักจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยให้การจัดการเรียนเป็นไปได้ดีขึ้น ครูสอนเด็กก็เกิดผลสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ แล้วการที่เรามาร่วมมือกันก็แสดงให้เห็นว่าเรามีจุดร่วม ก็คือการอยากให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยากให้เด็กได้เติบใหญ่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม” ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวระหว่างลงพื้นที่เพื่อส่งมอบหอพักเด็กบ้านไกลให้กับโรงเรียนและเด็กๆ

ด.ต.ประชันย์ จันต๊ะวงศ์ ในฐานะครูของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนหอพักนักเรียนบ้านไกล กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผู้อุปการะของเด็กๆ และผู้บริจาคสนับสนุนด้านการศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในโรงเรียนของเรา ได้ร่วมดำเนินการโครงการก่อสร้างหอพักเด็กนักเรียนบ้านไกลซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ซึ่งอาคารหลังนี้จะรองรับและสนับสนุนให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงเรียนของเรายังได้รับการสนับสนุนอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ช่วยให้เด็กได้มีแหล่งอาหารและมีทักษะด้านการเกษตรด้วย ขอบคุณครับ”