close

This option is currently not available

Close close
ศุภนิมิตฯ นำเยาวชนปลูกป่าชายเลน

ศุภนิมิตฯ นำเยาวชนปลูกป่าชายเลน

ลดโลกร้อน ต้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รวมพลชุมชนคนคลองน้อยรักษ์ป่าชายเลน

“วันนี้หนูรู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และสืบสานวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนออม อายุ 18 ปี แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ นครศรีธรรมราช พื้นที่ดำเนินงานปากพนังตะวันตก กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าชายเลน

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน ป่าชายเลนยังทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนอีกด้วย

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชน ต.คลองน้อย และแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ดำเนินงานปากพนังตะวันตก ได้ร่วมกันจัด “โครงการวันรักต้นไม้ของชาติ กิจกรรมชุมชนคนคลองน้อยรักษ์ป่าชายเลน” โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้มากกว่า 120 คน

นางกมลชนก รอดพิศดาร นายก อบต.คลองน้อย กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่เห็นกิจกรรมประสบความสำเร็จ ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลนที่สมบูรณ์ถูกทำลายไปอย่างมากมาย เราต้องร่วมซ่อมเสริมส่วนที่ขาดหายไปให้กลับมามีความสมบูรณ์เช่นเดิม”

ด้าน นายสมาน แสงวิมาน เลขานุการนายก อบต.คลองน้อย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมในปีนี้เราจัดใหญ่กว่าทุกปี เพราะเรามีองค์กรเครือข่ายหลายองค์กรร่วมมือกัน ทั้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ สภาเด็กและเยาวชนฯ และหน่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งนอกจากกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนอีกด้วย”

แม้คุณค่าของป่าชายเลนจะเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ แต่สิ่งที่จะทำให้การอนุรักษ์ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนนั้นคือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกฝังแนวคิดให้กับเยาวชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะเยาวชนจะเป็นกำลังในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนในวันข้างหน้าต่อไป

ภัทร อายุ 16 ปี แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ “ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันอนุรักษป่าชายเลน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ากับหมู่บ้านของเรา เพราะเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร และยังเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งด้วยครับ”

“หนูขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันในวันนี้ หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกต่อให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนและชุมชน ให้พวกเขารู้วิธีการปลูกป่า การดูแล การรักษา และรู้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลน เพื่อให้พวกเขาเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนเช่นเดียวกับหนูค่ะ” ออม กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ด้วยการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา และการทำประโยชน์เพื่อชุมชน และยังจะทำให้เยาวชนได้เห็นถึงพลังของพวกเขาที่สามารถร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย เป็นการจัดเตรียมเยาวชนให้มีความมั่นใจ พร้อมที่จะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ