close

This option is currently not available

Close close
ศุภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

“ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน "

ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ศุภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะอีกครั้ง จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” เพื่อแสดงความขอบคุณผู้อุปการะที่ได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากไร้อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลความสำเร็จภายใต้ ‘โครงการอุปการะเด็ก’ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ประชาอุทิศ

โครงการอุปการะเด็ก เป็นโครงการหลักของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข เพื่อให้เด็กโดยเฉพาะเด็กเปราะบางยากไร้ได้รับการพัฒนา ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้มีสุขภาพ อนามัย และโภชนาการที่ดี ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และเติบโตขึ้นพร้อมกับการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เพื่อการก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อุปการะ และสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่โปร่งใสของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ทุกพื้นที่การดำเนินงานทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

ทั้งนี้ บรรยากาศกิจกรรมภายในงานอบอุ่นและอิ่มเอมไปด้วยรอยยิ้มจากหัวใจผู้ให้ โดยมีตัวแทนผู้อุปการะ 3 ท่าน ได้แก่ คุณอุษา กรทับทิม คุณมนตรี กำประเสริฐ และศิลปิน นางแบบ นักแสดงมากความสามารถ คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและประสบการณ์ในฐานะการเป็นผู้ให้ พร้อมทั้งเด็กในความอุปการะของแต่ละท่าน ที่เดินทางมาพบร่วมพูดคุยและขอบคุณผู้อุปการะที่ได้มอบโอกาสให้กับพวกเขาผ่านการอุปการะ เรียกรอยยิ้มและน้ำตาจากทั้งผู้ให้และผู้รับรวมทั้งผู้เข้าร่วมงานได้อย่างซาบซึ้ง รวมถึงการแสดงจากเด็กๆ ในโครงการฯ พื้นที่ดำเนินงาน จ.ระนอง ในช่วงท้ายของงานได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้อุปการะที่สนับสนุนโครงการอุปการะเด็กมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี จำนวนกว่า 70 ท่าน

ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

คุณอุษา กรทับทิม ผู้อุปการะที่สนับสนุนโครงการอุปการะเด็กนานกว่า 10 ปี กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะของผู้ให้ว่า เมื่อเรามีโอกาสก็อยากจะแบ่งปัน ไม่ต้องรอให้พร้อมก็แบ่งปันได้ การอุปการะเด็กที่ศุภนิมิตฯ เพราะชอบที่ว่าเด็กได้อยู่กับครอบครัวของเขาเองจะทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยน เมื่อเด็กอยู่ในครอบครัวแล้วเขาได้รับโอกาส ก็จะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีจิตที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป อีกทั้งศุภนิมิตฯ ยังส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายอบรมทักษะชีวิต ค่ายความเป็นผู้นำ ซึ่งตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก และยังเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสื่อสารกับผู้อุปการะผ่านการเขียนจดหมาย ทำให้เด็กสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและความฝันให้เราทราบ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นแรงผลักดันให้เราได้สนับสนุนน้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสานฝันให้น้องได้เป็นจริงจากโอกาสที่เราสามารถหยิบยื่นให้ได้”

น้องสุนิตา เด็กในความอุปการะคุณอุษา กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อได้พบกับผู้อุปการะเป็นครั้งแรก “หนูอาศัยอยู่กับย่า พ่อกับแม่แยกทางกัน ย่ามีอาชีพเกษตรกรรายได้น้อย หนูได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้อุปกรณ์การเรียน ได้เข้าอบรมค่ายทักษะชีวิต ซึ่งหนูคิดว่ามีประโยชน์มากทำให้กล้าที่จะเผชิญกับการดำเนินชีวิต การได้มาอยู่ในโครงการอุปการะเด็ก ทำให้ชีวิตของหนูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและหนูมีเป้าหมายอยากเป็นแพทย์ อยากช่วยเหลือชีวิตให้คนอื่น ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะ หนูจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และดีที่สุด และหนูจะมอบโอกาสที่ดีแบบนี้ให้คนอื่นต่อไปค่ะ” 

คุณมนตรี กำประเสริฐ ผู้อุปการะที่อยู่กับครอบครัวศุภนิมิตฯ มากว่า 20 ปี กล่าวถึงความรู้สึกจากการเป็นผู้ให้ว่า วันที่เราเริ่มพอมี นั่นแหละเป็นวันที่เราเริ่มแบ่งปันได้แล้ว จุดเริ่มต้นเดิมทีมาจากการที่เราอยากแบ่งปัน แต่เมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ปี ก็คิดว่ามันใช่มาถูกทาง ศุภนิมิตฯ ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเด็กคนหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็ก”

น้องนาย เด็กในความอุปการะคุณมนตรี กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อผู้อุปการะ “ถึงแม้เราจะไม่เคยเจอกัน หนูขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาส ครอบครัวหนูยากจน หนูได้รับการสนับสนุนหลายอย่างจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้อุปการณ์การเรียน ได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพ อนาคตหนูอยากทำงานด้านพัฒนาชุมชน อยากกลับมาพัฒนาชุมชนที่บ้าน และหนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆ ต่อไปค่ะ”

ด้าน คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี ศิลปิน นางแบบ นักแสดง และผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากว่า 15 ปี ได้กล่าวความรู้สึกจากการเป็นผู้อุปการะว่า “ศุภนิมิตฯ มีการช่วยเหลือหลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญและตรงใจเก๋ คือ ศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาเป็นอันดับหนึ่ง เก๋เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่ดีในชีวิต โอกาสคนเรามีไม่เท่ากัน แต่เมื่อเรามีโอกาสที่จะให้เขาแล้ว เราควรสนับสนุนให้ถึงที่สุดตามกำลังที่เราจะช่วยเขาได้ ซึ่งมันสามารถเริ่มต้นจากการให้ได้ง่ายๆ ที่ตัวเรา แล้วบอกต่อไปยังเพื่อนๆ และครอบครัวให้ช่วยแบ่งปันได้อีกด้วย”

น้องมีน เด็กในความอุปการะคุณเก๋ ชลลดา กล่าวความรู้สึกในฐานะของเด็กในความอุปการะ “ผมขอขอบคุณพี่เก๋ที่ให้โอกาสผมได้เรียน ผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เพื่อผมจะทำความฝันที่อยากเป็นวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาดูแลน้องๆ ต่อไปครับ”

ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

“ชาวศุภนิมิตฯ เราเชื่อว่า โครงการอุปการะเด็ก เป็นรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดในการจัดสรรงบประมาณที่ทุกท่านช่วยกันสนับสนุน ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในโครงการรวมทั้งเด็กในชุมชน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราทำงานด้วยความโปร่งใส สัตย์ซื่อ คนของเรามุ่งมั่นทำงานด้วยหัวใจ ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านในการเป็นพลังขับเคลื่อนทุกพันธกิจของศุภนิมิตฯ” ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว

การจัดงานในวันนี้ สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้อุปการะทุกท่านได้รับทราบว่า วันนี้ทุกน้ำใจจากท่านที่ได้แบ่งปัน ผ่านการดำเนินงานพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้ “โครงการอุปการะเด็ก” สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้  และยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากหัวใจของการเป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปัน ที่จะสามารถส่งต่อการช่วยเหลือไปสู่เพื่อนๆ หรือคนในสังคมได้ต่อไป

ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ภนิมิตฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะ จัดงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ชูประเด็นความสำเร็จการดำเนินโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ