close

This option is currently not available

Close close
ECOSOC, UN, ILO, แสนสิริ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผลึกกำลังส่งเสริมสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติหญิงและครอบครัว

ผนึกกำลังร่วมส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง

ECOSOC,UN,ILO,แสนสิริและศุภนิมิตฯ ส่งเสริมสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติหญิงและครอบครัว

H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile ประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ และ Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ตอกย้ำความสำคัญของการร่วมดำเนินพันธกิจเพื่อบรรลุ การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง ระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานส่งเสริมสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัว โครงการการเข้าถึงแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง (REACH) ณ แคมป์ก่อสร้าง ภายใต้การดูแลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา

โครงการการเข้าถึงแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง (REACH) เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนจาก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ผ่าน “โครงการปลอดภัยและยุติธรรม” (Safe and Fair Program) มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มความเข้าใจและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัว โดยดำเนินงานในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง 10 แห่งภายใต้การดูแลของแสนสิริ ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติกับ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และคุณสมัชชา พรมศิริ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติกับ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และคุณสมัชชา พรมศิริ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติกับ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และคุณสมัชชา พรมศิริ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile (กลาง) และ Ms.Gita Sabharwal (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผ
H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile (กลาง) และ Ms.Gita Sabharwal (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิศุภนิมิตฯ
แรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก ระหว่างการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การป้องกันตนเองจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน
แรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก ระหว่างการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การป้องกันตนเองจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน

ทั้งนี้ Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมการผนึกกำลังกันขององค์การสหประชาติ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ในการร่วมดำเนินงานครั้งนี้ ส่วน H.E.Mr.Collen Vixen Kelapile ประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ยังได้แบ่งปันว่าการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานหญิงข้ามชาตินี้ ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำไปสู่การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

นอกจากประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยแล้ว ยังมี คุณจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจำประเทศไทย และ สปป.ลาว คุณณัฏฐนิชา เลอฟิลิแบร์ต ผู้ประสานงานโครงการปลอดภัยและยุติธรรม ประจำประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO คุณสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานส่งเสริมสิทธิแรงงานหญิงข้ามชาติและครอบครัวในครั้งนี้ด้วย

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ได้กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ว่า “โครงการนี้จะต่อยอดการทำงานกว่า 20 ปีของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเด็กเป็นเป้าหมายสำคัญ ทำให้ผมเห็นความสำคัญของโครงการนี้อย่างมาก เพราะไม่เพียงแรงงานหญิงข้ามชาติที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์แก่เด็กๆ ที่เป็นลูกของแรงงานเหล่านี้ด้วย นี่คือหัวใจหลักในการทำงานของมูลนิธิฯ ครับ”

อนึ่ง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งหมดยังได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานหญิงข้ามชาติระหว่างการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงและการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงานอีกด้วย