close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่อง

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยคุณอานนท์ สวนศรี ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล พร้อมด้วยคุณวิไลวรรณ จอกนิ้ว ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรมรับผิดชอบงานพื้นที่ราชบุรี เพชรบุรีและอุทัยธานี นำทีมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขามและโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อจัดกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโครงการ “โรงเรียนและชุมชนปลอดภัย” โดยจับมือกับสองผู้บริหารจากลาซารัส (Lazarus) คุณศตวรรษ เศรษฐกร (เต๊ะ) นักร้อง-นักแสดง พร้อมด้วยคุณปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) ร่วมสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว พร้อมอุปกรณ์การฉีดพ่นให้กับโรงเรียน อีกทั้งนำทีมดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียนด้วยตนเอง

โครงการ “โรงเรียนและชุมชนปลอดภัย” เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนตอบสนองการป้องกันและแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด-19 ของศุภนิมิตฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ศุภนิมิตฯได้ทำงานตอบสนองเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ชุมชุนและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สนับสนุนช่วยเหลือด้านการป้องกัน แต่ยังมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ อบรมแกนนำชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นผสานการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย

คุณอานนท์ กล่าวว่า “ศุภนิมิตฯ เราดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายถุงยังชีพรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่างๆ และสำหรับโครงการ “โรงเรียนและชุมชนปลอดภัย” นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่จะช่วยให้เด็กๆ ในชุมชนปลอดภัยจากโควิด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ทางลาซารัสได้เข้ามาสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียน คุณครู หรือแม้แต่ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องมีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากโรงเรียนไม่ปลอดภัย อาจทำให้เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้”

โรงเรียนบ้านท่ามะขามและโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เด็กนักเรียนประมาณ 70 % เป็นชาวกระเหรี่ยง พ่อแม่และชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรายได้น้อย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางโรงเรียนต้องเผชิญแบกรับภาระอย่างหนักในการดูแลด้านสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนและคุณครู

“เมื่อโรงเรียนต้องเปิดเรียน การจัดการเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนและคุณครูจึงเป็นปัจจัยหลักที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น เปิดเรียนอย่างไรให้เด็กและครูมีความปลอดภัย จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน การได้รับสนับสนุนฉีดพ่นฆ่าเชื้อในครั้งนี้ รู้สึกดีใจมาก เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ ในการกลับมาเรียนใหม่ได้อีกครั้ง” คุณนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกล่าว

“ที่ผ่านมารวมถึงการแพร่ระบาดโควิด โรงเรียนและเด็กนักเรียนได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากทางศุภนิมิตฯ มาโดยตลอด เด็กๆ รวมทั้งครู มักจะดีใจเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ เข้ามาในโรงเรียน นั่นหมายถึงว่าเด็กๆ และโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ เป็นมากกว่าคนทำงาน แต่เขามีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของโรงเรียนและชุมชนที่เผชิญเป็นอย่างดี ในการที่จะนำเอาความช่วยเหลือมาให้อย่างตรงจุด ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และLazarus รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่าน” คุณอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐผู้ อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะขาม กล่าว

 

“ปัจจุบันสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ ในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ ก็คือเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโควิด เราในฐานะผู้ประกอบการน้ำยาฆ่าเชื้อลาซารัสรู้สึกว่าเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีโอกาสได้รับการปกป้องดูแล ในเมื่อลาซารัสมีกำลังและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือทำให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าอาจไม่ถึง 100% แต่มากกว่า 100% คือความสำเร็จ ความรู้สึกปลื้มใจและดีใจที่วันนี้ลาซารัสได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆ และโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดอย่างแท้จริง” คุณศตวรรษ กล่าว

 

“หนูดีใจมากๆ ค่ะ ที่จะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน เรียนที่บ้านหนูไม่ได้เจอเพื่อน ไม่ได้เล่นกับเพื่อน หนูชอบมาเรียนที่โรงเรียนมากกว่า วันนี้มีพี่ๆ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ที่โรงเรียนดีใจมาก เพราะหนูจะได้มาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ” เด็กหญิงสุพรรษา นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะขามกล่าว

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ ลาซารัส (Lazarus) นำร่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อโรงเรียนและชุมชนปลอดภัย