close

This option is currently not available

Close close
การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการสร้างการศึกษาแก่เด็ก

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการสร้างการศึกษาแก่เด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนสร้างอาคารเรียนอนุบาล ให้โรงเรียนที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เราอาจเคยพบเห็นภาพของเด็กเล็กคนละระดับชั้นแต่ต้องนั่งแยกมุมเรียนรวมอยู่ในห้องเดียวกัน หลายโรงเรียนในชุมชนห่างไกลยังคงมีสภาพเช่นนั้น ห้องเรียนคับแคบ ทั้งเสียงเด็ก เสียงครู ดังแข่งกันจนนึกไม่ออกว่าเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กระดับอนุบาลจะสามารถฟัง เข้าใจ หรือเรียนรู้ได้อย่างไรในสภาพเช่นนั้น ความไม่พร้อมของสถานศึกษาคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

จากข้อมูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า 4.3 ล้านคน” ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่าง อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพ และความไม่พร้อมของสถานศึกษา

เพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือการลงทุนทางด้านการศึกษา เราต้องการให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสด้านการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของเขา มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จังหวัดตาก พื้นที่ดำเนินงานฯ ท่าสองยาง ได้ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ “ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล” เป็นอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ทั้งเก่าและห้องเรียนไม่เพียงพอ จนครูต้องแก้ปัญหาด้วยการให้เด็กหลายชั้นมาเรียนรวมกันในห้องเรียนเดียวซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ 

และเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียนอนุบาลให้กับโรงเรียนที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พร้อมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กเปราะบางยากไร้ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองด้วย

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง กล่าวในพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาลว่า “วันนี้เราได้เห็นอาคารที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่าย เพราะเรารู้ว่าการที่เด็กขาดโอกาส เมื่อโตขึ้นมาก็จะเกิดเป็นปัญหาหลายอย่างที่เราพยายามแก้ไขกันอยู่ หากเราสามารถติดกระดุมเม็ดแรกให้เด็กๆ ได้ถูกต้อง เริ่มต้นชีวิตเด็กด้วยการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เด็กจะมีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และเค้าจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผมมองการที่เด็กเติบใหญ่ขึ้นมา คุณครูและทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกันฟูมฟักเค้า มันเป็นการเดินทางที่มีความสุขที่จะได้เห็นเด็กๆ เติบใหญ่ ซึ่งจะทำให้ประเทศของเราเติบโตไปข้างหน้าต่อไป”

ด้าน นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า “อาคารอนุบาลแห่งนี้เป็นของขวัญแสนวิเศษของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ขอขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนของเราที่ยังขาดความพร้อม และเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนของเราในการใช้ทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนมา เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอบคุณค่ะ”

ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้ามาดำเนินงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ใน 3 อำเภอของ จ.ตาก ได้แก่ อ.อุ้มผาง เริ่มดำเนินงานในปี 2013 อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง เริ่มดำเนินงานในปี 2017 ซึ่งการสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานให้มีความพร้อมสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแก่เด็ก นับเป็นอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กด้วย

“โรงเรียนในพื้นที่แนวชายแดนยังขาดความพร้อมทางด้านการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วย โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานที่ จ.ตาก ยังคงมีความขาดแคลน และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วยการสนับสนุนจากผู้อุปการะของเด็กๆ และผู้บริจาค ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองของเด็กๆ เพื่อร่วมกันสร้างความพร้อมด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ เป็นการลงทุนด้านการศึกษา และเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้กับเด็กเปราะบางยากไร้ เพื่อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของเด็กๆ ต่อไปด้วย” นายประสงค์ ศรีพิทักษ์ดำรง ผู้จัดการกลุ่มโครงการฯ จ.ตาก เผยเป้าหมายในการพัฒนาเด็กด้วยการสร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็ก