close

This option is currently not available

Close close
ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด จ.น่าน

ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด จ.น่าน

ระบบน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ให้เด็กยากไร้ได้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับการเรียนรู้

“รู้สึกดีใจครับ เพราะเมื่อก่อนต้องเตรียมน้ำดื่มมาจากบ้าน หลายครั้งน้ำที่เตรียมมาหมดระหว่างวัน ต้องขอแบ่งน้ำจากเพื่อน หรือไม่ก็ทนให้ถึงเย็น เพราะน้ำจากก๊อกน้ำไม่ได้ผ่านเครื่องกรองน้ำ ผมไม่กล้าดื่มครับ” น้องแอล อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 กล่าวในวันที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จ.น่าน พื้นที่ดำเนินงานถ้ำเวียงแก ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งมอบ “โครงการปรับปรุงน้ำดื่มสะอาดและสุขาภิบาล ขุดเจาะน้ำบาดาล” ให้กับโรงเรียนของเขา

“น้ำ” หนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อการดำรงชีวิตมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลก แม้น้ำในโลกจะไม่หมดไป แต่น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่หายากขึ้นทุกวัน ยิ่งในพื้นที่ชนบท ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำเกษตรที่เปลี่ยนไปพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสะอาดและความปนเปื้อนของแหล่งน้ำผิวดิน

โรงเรียนบ้านปางปุก จ.น่าน เป็นอีกโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำมาอย่างยาวนาน นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนบ้านปางปุกประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน และทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นได้ อีกปัญหาที่พบเจอคือน้ำผิวดินมีการพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆ”

ด้วยการสนับสนุนจากผู้อุปการะ ผู้บริจาค ที่มอบผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ วันนี้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น การดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกกว่า 120 เมตร สามารถสูบน้ำได้ 2,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำที่มีทั้งถังพักน้ำประปา ถังเก็บน้ำดื่ม และเครื่องกรองน้ำแบบ RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน ทำให้เด็กๆ ได้มีน้ำสะอาดปลอดภัยเพื่อบริโภค และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในโรงเรียน

คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสในสิ่งที่เขาพึงได้รับ นั่นหมายถึงการที่เขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เราเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมสุขภาพของเด็กและทุกคนในชุมชน เพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว มูลนิธิศุภนิมิตฯ เราขอขอบคุณผู้อุปการะของเด็กๆ รวมถึงผู้บริจาคทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจบริจาคผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำให้เราสามารถทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความอยู่ดีมีสุข เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในชุมชนที่ดีต่อไป

น้องนิด อายุ 10 ปี กล่าวว่า “ตอนนี้เพื่อนหลายคนก็ไม่เตรียมน้ำดื่มมาจากบ้านแล้วครับ แต่ผมยังชินกับการเตรียมน้ำใส่กระติกมา แต่ดีกว่ามากเพราะหากน้ำหมดระหว่างวัน ผมก็ยังมีจุดเติมน้ำดื่มสะอาดที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ครับ ผมก็คิดอยู่ว่าอีกหน่อยผมอาจจะไม่หิ้วกระติกน้ำมาจากบ้านล่ะครับ