close

This option is currently not available

Close close
HSBC & Youth LED อวดทักษะสร้างอาชีพ

HSBC & Youth LED อวดทักษะสร้างอาชีพ

ปันน้ำใจ ส่งต่อความรู้และทักษะ สร้างโอกาสด้านอาชีพสู่น้องๆ ในชุมชน จ.เชียงใหม่

วันนี้เหล่าตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่าน โครงการ HSBC สานฝัน เยาวชนยากไร้ สู้ภัยโควิด (HSBC-Youth LED) จากจังหวัดเชียงใหม่ ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช รวมพลังส่งต่อความดี ใน กิจกรรม HSBC ปันน้ำใจ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สู่น้องๆ ในชุมชน ณ โรงเรียนปางไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณรสกมล วงศ์เชาวนาถ Head of Corporate Sustainability (HSBC) เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

คุณรัตนธิดา ประวัง ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาชีวิตเยาวชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “โครงการ HSBC สานฝัน เยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพ สู้ภัยโควิด (HSBC-Youth LED) ได้เดินทางมาอย่างสวยงาม เยาวชนได้รับโอกาสในการฝึกทักษะวิชาชีพ หลายคนต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ วันนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ เพื่อให้มีความทรงจำที่สวยงามร่วมกัน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับทีมผู้บริหาร HSBC และมูลนิธิศุภนิมิตฯ และยังเป็นการส่งต่อพลังดีดีให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนต่อไป”

ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย ทั้งการปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนให้สวยงามจากน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารจาก HSBC และมูลนิธิศุภนิมิตฯ นอกจากนั้นยังมีบูธแสดงทักษะอาชีพของตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และตัวแทนนักเรียนที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพจากโครงการฯ มาร่วมแสดงผลงานด้วย อาทิ การทำเครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม และการนวดฝ่าเท้า จากนักเรียนโรงเรียนปางไม้แดง การทำเครื่องดื่มม็อกเทล จากนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด  การทำไส้อั่วจิ้งหรีดจากนักเรียนโรงเรียนท่าข้าม การทำเบเกอรี่ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

คุณรสกมล วงศ์เชาวนาถ Head of Corporate Sustainability (HSBC) กล่าวว่า “วันนี้มีความปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ และดีใจยิ่งไปกว่านั้นที่ได้เจอน้องๆ เยาวชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ HSBC Youth LED ยินดีและภูมิใจที่น้องๆ ได้มีอาชีพ มีทักษะที่จำเป็นในการสร้างงานให้ตัวเองในอนาคต และหวังว่าประโยชน์ต่างๆ ที่น้องๆ และชุมชนได้รับจากโครงการฯ จะได้นำไปสร้างเสริมคุณค่าให้กับชุมชนต่อไป”

คุณนวพร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางไม้แดง กล่าวว่า “สำหรับดิฉันขอเรียกโครงการฯ นี้ว่าโครงการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชน และโรงเรียน นอกจะพัฒนาและให้โอกาสฝึกอาชีพเยาวชนแล้ว ยังได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านอาชีพอีกด้วย ดิฉันในนามครู นักเรียน โรงเรียนบ้านปางไม้แดง และโรงเรียนในเครือข่าย ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ”