close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ อบรมความรู้สิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง

เพราะไม่รู้ ไม่ใช่ไร้สิทธิ

ILO บมจ.แสนสิริ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้สิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง

หลายปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติที่สะสมมายาวนาน ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งคือความไม่รู้ ทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผ่าน โครงการปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and Fair Programme) ได้ดำเนินงาน โครงการการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัวในบ้านพักแรงงานก่อสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัว ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ Ms. Michelle Leighton Chief of Labour Migration Branch และทีมผู้บริหารจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ลงพื้นที่โรงงาน Sansiri Precast Factory (PCF) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แรงงานข้ามชาติหญิงและครอบครัว ในประเด็น สิทธิแรงงาน และสิทธิสตรี” โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วย คุณสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิแรงงานที่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ การทำงานล่วงเวลาและค่าแรงล่วงเวลา สิทธิที่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติภายในแคมป์ก่อสร้างต้องได้รับ รวมถึงสิทธิของตัวแรงงานข้ามชาติเองด้วย

Theingi Oo แรงงานชาวเมียนมา กล่าวว่าเธอไม่เคยได้ยินเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิเด็กก่อนที่เธอจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเลย นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับรู้ว่าแรงงานข้ามชาติทุกคนมีสิทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเธอและเพื่อนๆ แรงงานอย่างมาก การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกดีใจเมื่อรู้ว่าในฐานะแรงงานข้ามชาติ เธอก็มีสิทธิที่พึงได้รับเช่นเดียวกับแรงงานอื่นในประเทศไทย นี่คือความรู้สำคัญเพื่อความเป็นธรรมของเธอและเพื่อนแรงงานข้ามชาติ

Ms. Michelle Leighton กล่าวถึงแรงงานข้ามชาติว่า “แรงงานข้ามชาติหลายคนหวังจะได้ทำงานที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ ILO แต่สิ่งแรกที่แรงงานข้ามชาติต้องรู้คือสิทธิของตัวเองในฐานะแรงงาน วันนี้เราได้เห็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม เราดีใจที่ได้เห็นว่าผู้อบรมซึ่งเป็นอาสาสมัครก็เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยเช่นกัน ILO มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและนายจ้าง เพื่อร่วมกันทำให้ความหวังของแรงงานข้ามชาติเป็นจริง”

หลังการอบรม แรงงานข้ามชาติหลายคนกล่าวว่าจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปเผยแพร่กับเพื่อนแรงงานข้ามชาติ ส่งต่อความรู้เพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจถึงสิทธิแรงงาน และสิทธิพื้นฐานที่คนทุกคนมีอยู่ ที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิและการบริการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ