close

This option is currently not available

Close close
ดนตรี ความหวัง และศรัทธา แม่สะเรียง

ดนตรี ความหวัง และศรัทธา แม่สะเรียง

ห้วยกองแป - ชุมชนเล็กๆ ของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) ด้วยระยะทาง 55 กิโลเมตร กับเวลาในการเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ลัดเลาะป่า เขา ข้ามน้ำและลำห้วย เราก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ชายแดนไทยเมียนมาร์ ที่มีประชากร 60 ครัวเรือน เพียง 320 คน หนึ่งในชุมชนที่ยากลำบากและห่างไกล พื้นที่ทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ดนตรี - สิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านานจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งสุข ทุกข์ ผิดหวัง ประสบความสำเร็จ รวมถึงบทเพลงแห่งความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา บ้านห้วยกองแป ชุมชนคริสตชนกระเหรี่ยง ที่มีเสียงเพลงและดนตรีเป็นส่วนสำคัญในพิธีการทางศาสนา แต่ด้วยความไม่พร้อมของโบสถ์เล็กๆ แห่งนี้ บรรยากาศการนมัสการที่มีการปรบมือร้องเพลงโดยไม่มีเครื่องดนตรีเลยดูจะเงียบเหงาและเป็นสิ่งไม่น่าสนใจสำหรับเยาวชน เมื่อมองไปยังเก้าอี้นั่งในโบสถ์ จึงไม่แปลกที่เราจะพบเห็นแต่ภาพผู้สูงวัยและเด็กเล็กๆ ร่วมนมัสการในโบสถ์แห่งนี้

ผู้นำคริสตจักรท่านหนึ่งเล่าให้เราฟังว่า “เด็กและเยาวชนไม่ค่อยเข้าร่วมนมัสการที่โบสถ์ครับ เค้าบอกว่าบรรยากาศการนมัสการไม่น่าสนใจ เงียบและน่าเบื่อ ทางผู้นำก็คุยกันว่าเราอยากได้เครื่องดนตรีสักชุดเพื่อมาใช้ในการนมัสการจะได้ดึงกลุ่มเยาวชนเข้ามาเล่นดนตรีและร่วมนมัสการ โบสถ์จะได้ไม่เหลือแต่คนแก่และเด็กเล็กเช่นวันนี้”

ความหวัง - แม้ห้วยกองแปจะเป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลแต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ความคิด วิถีการดำเนินชีวิต ทัศนคติ และค่านิยมถูกท้าทาย เป็นข้อวิตกกังวล สำหรับผู้นำคริสตจักรและผู้นำชุมชน ถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนต่อไปในวันข้างหน้า มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเติมเต็มความหวังที่ขาดหายไป ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอุปการะเด็ก โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง และโครงการพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดนตรี ความหวัง และศรัทธา แม่สะเรียง

โดยครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผู้นำคริสตจักรและผู้นำชุมชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมค่ายคำสอนฤดูร้อน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คำสอนตามพระคัมภีร์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งยังมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้สนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับคริสตจักร ประกอบด้วยกลองชุดและกีตาร์โปร่งไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากเด็กและเยาวชนในชุมชนและสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งหลักประกันว่าลูกหลานของหมู่บ้านห้วยกองแป เขาจะไม่พรากจากทางที่ควรจะก้าวเดินต่อไป

น้องนิด อายุ 14 เยาวชนที่ได้เข้าร่วมค่ายคำสอนฤดูร้อนที่ผ่านมา เล่าอย่างภูมิใจว่า “เมื่อก่อนหนูและเพื่อนๆไม่ค่อยเข้าโบสถ์และไม่กล้าแสดงออก แต่หลังจากที่เข้าได้ร่วมกิจกรรมค่ายคำสอนฤดูร้อน ทำให้หนูและเพื่อนๆ อยากมาร่วมกิจกรรมของโบสถ์เพิ่มมากขึ้นเพราะหนูและเพื่อนๆ ชอบเล่นดนตรีและร้องเพลงนมัสการค่ะ ตอนนี้หนูเล่นกีตาร์เป็นแล้ว ถ้ามีเวลาว่างหนูก็มีความตั้งใจที่จะสอนน้องๆ รุ่นต่อไปค่ะ”

ศรัทธา - สุดท้ายนี้ “หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่สนับสนุนการจัดค่าย และสนับสนุนเครื่องดนตรีแก่คริสตจักรค่ะ หนูและเพื่อนๆ มีความสุขทุกครั้งที่เข้าร่วมนมัสการ เพราะดนตรีทำให้พวกเรามีความสุข สนุกสนาน อยากร่วมนมัสการทุกอาทิตย์เลยค่ะ” รอยยิ้มที่เผยให้เห็นความสุข “ความหวัง” และ “ศรัทธา” ที่มีต่อตนเองและศาสนาที่ตนนับถือผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า “ดนตรี” ณ “ห้วยกองแป” ของน้องนิด ......