close

This option is currently not available

Close close
ให้น้ำ ให้โอกาส ให้ชีวิต

ให้น้ำ ให้โอกาส ให้ชีวิต

ให้ชุมชนบ้านกล้วยเภา จ.พัทลุง มีน้ำดื่มเพิ่มความสุขรับสุขภาพที่ดี

น้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับเราทุกคน การต้องดื่มน้ำที่ไม่สะอาดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการดื่มน้ำที่มีหินปูนผสมเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากน้ำที่มีหินปูนผสมจะมีสารจำพวกแมกนีเซียมอยู่จำนวนไม่น้อย เมื่อสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานานจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนิ่ว อีกทั้งน้ำที่ไม่ผ่านระบบการบำบัด หรือผ่านการกรองมักจะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเจือปนอยู่ด้วย

คุณพนม อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้านฯ เล่าถึงปัญหาน้ำดื่มสะอาดของชุมชนว่า “ที่ผ่านมาน้ำในชุมชนไม่สะอาด มีคราบหินปูนดื่มไม่ได้เลยครับ คนในชุมชนต้องซื้อน้ำหรือไปใช้บริการน้ำดื่มจากหมู่บ้านอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลมาให้เด็กๆ และทุกคนในบ้าน เป็นความทุกข์ลำบากของพี่น้องในชุมชนมากครับ”

ชุมชนบ้านกล้วยเภา จ.พัทลุง คืออีกหนึ่งชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำสะอาด ด้วยแหล่งน้ำที่นำมาใช้บริโภคเป็นบ่อน้ำตื้น มีตะกอน และหินปูน ที่ผ่านมาทางชุมชนได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก แต่ด้วยระบบกรองน้ำขนาดเล็กไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการกรองน้ำสะอาดให้ได้ปริมาณและคุณภาพน้ำที่เพียงพอสำหรับการบริโภคสำหรับคนในชุมชน

เพื่อให้ปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน มูลนิธิศุภนิมิตฯ-โครงการพัฒนาฯ จ.พัทลุง พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ปากพะยูน ร่วมกับ ชุมชนบ้านกล้วยเภา โดยการสนับสนุนจากผู้อุปการะ ดำเนิน “โครงการสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดในชุมชน” โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน ส่งผลให้ชาวบ้านและเด็กๆ ที่อยู่ในชุนชนกว่า 685 คน มีน้ำที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อบริโภค

คุณสูบายด๊ะห์  ยามิง เจ้าหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการพัฒนาชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว “มูลนิธิศุภนิมิตฯ เราเห็นถึงความสำคัญของการมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชน ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่มมาบริโภคในครัวเรือน และทางชุมชนได้มีการบริหารจัดการงบประมาณจากการจำหน่ายน้ำดื่มผ่านตู้กดน้ำ โดยจะจัดสรรไว้เป็นค่าบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ และบางส่วนเพื่อกิจกรรมสาธารณะของชุมชน อันจะทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

ผมขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ สำหรับการสนับสนุนระบบกรองน้ำให้กับชุมชนของเรา ตอนนี้ผมและคนในชุมชนไม่ต้องลำบากไปหาน้ำดื่มจากที่อื่นแล้ว เพราะชุมชนของเรามีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ สร้างความสุข และสุขภาพที่ดี ให้กับทุกคนในชุมชน” คุณพนม อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้านฯ กล่าวขอบคุณ

การแก้ไขปัญหาในชุมชน คือส่วนหนึ่งในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็กที่อยู่ในชุมชน เมื่อทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้ เด็กทุกคนก็จะได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดด้วยเช่นกัน