close

This option is currently not available

Close close
‘บางจากกรีนไมลส์’ ปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 17

บางจากกรีนไมลส์ ปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 17

‘บางจากฯ’ และ ‘สมาชิกบางจากกรีนไมลส์’ ช่วยเหลือพัฒนาเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และยังเป็นการสร้างพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และช่วยเหลือเด็กที่เปราะบางยากไร้ บางจากฯ ได้เป็นสื่อกลางให้ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ บริจาคคะแนนสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในสถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านค้าในเครือบางจากฯ ให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ กับกิจกรรม ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 17

การร่วมปันน้ำใจจากสมาชิกบาจากกรีนไมลส์ในปีนี้ รวมกับเงินสมทบจากบางจากฯ สามารถรวบรวมเงินทุนได้มากถึง 3,700,000 บาท ซึ่ง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารบางจากฯ ได้เป็นตัวแทนสมาชิกบางจากกรีนไมลส์มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยรวมทั้งหมด 18 แห่ง รวมถึง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางยากไร้ ผู้พิการ คนชรา สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากบางจากฯ และสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ และองค์กรสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุนที่ได้รับจากบางจากฯ และสมาชิกกรีนไมลส์จะเป็นพลังช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้และพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการของศุภนิมิตฯ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้เด็กเปราะบางยากไร้และครอบครัวของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการพัฒนาไปสู่อนาคตที่สวยงามอย่างเต็มกำลัง