close

This option is currently not available

Close close
'ห้องสมุด 3 ดี' เชื่อมโลกเด็กยากไร้ให้กว้างไกล

'ห้องสมุด 3 ดี' เชื่อมโลกเด็กยากไร้ให้กว้างไกล

‘ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย’ และศุภนิมิตฯ มอบห้องสมุดดิจิทัล แก่ รร.ในพื้นที่ห่างไกล

ปัจจุบันการเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบการศึกษาของไทย แต่กลับมีนักเรียนในชุมชนห่างไกลจำนวนมากประสบปัญหาขาดความพร้อมด้านการเรียนด้วยระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น ความไม่พร้อมของเด็กและผู้ปกครอง อีกทั้งสถานศึกษาในชุมชนห่างไกลเองก็ยังขาดความพร้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดในโลกออนไลน์

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย ในนาม มูลนิธิทีดีซีเอ็กซ์ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ Digitizing Library Program in Rural School ระดมทุนสำหรับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ชนบทให้เป็นห้องสมุดระบบดิจิทัล เพื่อพัฒนา Digital Literacy ของนักเรียน ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลความรู้ไร้ขีดจำกัดและข่าวสารทันโลกจากบนอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น

โครงการนี้เริ่มต้นที่ โรงเรียนภูพานวิทยา จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในชุมชนห่างไกล ที่ประสบปัญหาห้องสมุดมีจำนวนหนังสือความรู้น้อยและเก่า อาคารเก่าและทรุดโทรม รวมทั้งไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการหาข้อมูลหรือศึกษาด้วยตนเอง จึงเป็นผลให้อัตราการเข้าห้องสมุดของนักเรียนต่ำ

การปรับปรุงพัฒนา ห้องสมุด 3 ดี’ คือ หนังสือดี บรรยากาศการเรียนรู้ดี และบรรณารักษ์ดี ให้แก่โรงเรียนภูพานวิทยา เพื่อสร้างห้องสมุดรูปแบบใหม่ที่มีอุปกรณ์พร้อมต่อการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีความสวยงาม มีหนังสือครบครัน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับสื่อเทคโนโลยีทันสมัยแก่เด็กนักเรียน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้มีการส่งมอบพร้อมเปิดให้เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัลรัตน์ ทรัพย์วณิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทีดีซีเอ็กซ์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบห้องสมุด 3 ดี และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วย คุณศักดา จำปาหอม รอง ผอ.สพม.อุดรธานี และ คุณณัฐชภัทร สุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบห้องสมุด 3 ดี

เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน และห้องสมุดที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนควรได้รับเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้มันอย่างเหมาะสม การพัฒนาให้ห้องสมุดให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลงมือทำร่วมกัน เพื่อช่วยผลักดันให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเอง รวมถึงช่วยเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่จะพาพวกเขาไปสู่โลกกว้างได้ด้วยปลายนิ้ว ขีดเส้นทางสู่อนาคตอันสดใส และมอบความเท่าเทียมในการเข้าถึงปัจจัยในการเรียน ไม่ว่าโรงเรียนของพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม