close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิพีซีเอส สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ สร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ ให้กับ รพ.สต.บ้านบางทราย จ.มุกดาหาร

‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ สร้างสุขชุมชนห่างไกล

มูลนิธิพีซีเอส สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ ให้กับ รพ.สต.บ้านบางทราย

ร่วมสร้างสุขและสุขภาพดีๆ ให้แก่ทุกคน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนสูงอายุ ในชุมชนห่างไกล มูลนิธิพีซีเอส โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด – PCS สนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทรายอ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นับเป็นความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งการเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คุณอัลวิน ลิว วูน เซียง (Alvin Liew Voon Siong) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน PCS และคุณแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (Heather Mary Suksem) รองประธานกรรมการ OCS พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปส่งมอบ ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย โดยมี คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พร้อมผู้นำและชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ

นอกจากการส่งมอบแล้วคณะผู้บริหารจาก PCS รวมถึงคุณรสลิน ยังได้ทดลองใช้ทุกอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพื้นที่เล่น 3 วันนี้แข็งแรง ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการเสริมสุขภาพให้กับทุกคน และทุกวัยในชุมชนห่างไกลแห่งนี้

คุณอัลวิน ลิว วูน เซียง ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิพีซีเอส “เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมทำงานกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ในการร่วมกันดำเนินโครงการสนับสนุนพื้นที่เล่น 3 วัย ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพ บ้านบางทราย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผมในนามของ Sustainability Lead ยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิพีซีเอส และ บริษัท พีซีเอสฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณภาพให้กับเพื่อน พี่ น้องที่บ้านบางทราย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตครั้งนี้”

สำหรับเด็ก ครอบครัว และทุกคนในชุมชนบ้านบางทราย รอยยิ้มของพวกเขาทุกคน คือคำตอบที่บอกทั้ง ความขอบคุณ ความยินดี และความสุข ที่ตอนนี้ชุมชนของพวกเขาได้มีพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสำหรับทุกวัย มีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก มีเครื่องออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใหญ่ และยังมีพื้นที่เพื่อออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งหมดรวมอยู่ในพื้นที่เดียว ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย

PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
PCS สนับสนุนสร้าง ‘พื้นที่เล่น 3 วัย’ รพ.สต.บ้านบางทราย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร