close

This option is currently not available

Close close
The Tour of Hope ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และมอบจักรยาน 100 คันให้เด็กยากไร้ใน 4 จังหวัดภาคใต้

ส่งความสุขสู่เด็กในโรงเรียนห่างไกล

The Tour of Hope ล่องใต้มอบ 'จักรยาน' ให้เด็กยากไร้ และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

เฉลิมฉลอง 15 ปี The Tour of Hope ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักปั่นจักรยานที่หัวใจเต็มล้นด้วยการแบ่งปันและต้องการเห็นเด็กยากไร้ในทุกๆ พื้นที่ทั่วโลกได้รับการส่งเสริมพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและสุขภาพ สำหรับทริป The Tour of Hope ในปีนี้ยิงยาวด้วยเส้นทางลงใต้สู่จังหวัดสงขลา มอบของขวัญแห่งการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยตลอดเส้นทางได้มีการแวะพักสร้างความสุข มอบ จักรยาน รวม 100 คันให้แก่เด็กๆ ที่ระนอง พังงา สุราษฎ์ธานี รวมถึงที่สงขลาด้วย

“เราวางแผนสำหรับทริปปั่นจักรยานนี้มาเกือบ 2 ปี แต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้เราต้องเลื่อนเวลาออกไป แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้พวกเราได้มายืนอยู่ที่นี่แล้ว ที่ รร.วัดธรรมประดิษฐ์ ผมรู้สึกยินดี ประทับใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆ จากห้องสมุดและจักรยานที่พวกเรา The Tour of Hope ได้นำมามอบให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นอนาคตที่ดีของเด็กๆ ทุกคนในภายหน้า ในโอกาสที่ The Tour of Hope ครบรอบ 15 ปี เรายังคงยืนยันว่าจะกลับมาส่งเสริมเด็กยากไร้ในประเทศไทยในปีต่อๆ ไปครับ” Dr.Hans Bock ผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน The Tour of Hope กล่าวในการส่งมอบห้องสมุด โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ในฐานะตัวแทนของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ นางสุปรียา สังขวรรโณ กล่าวในการรับมอบห้องสมุดใหม่ของโรงเรียนว่า “ขอบคุณคณะ The Tour of Hope ที่มอบห้องสมุดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง และยังมอบจักรยานให้กับเด็ก ซึ่งสิ่งที่ท่านมอบในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดี การมอบโอกาสให้นักเรียนในครั้งนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป”

นอกจากโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์จะมีความพร้อมสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนด้วยห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว เด็กๆ อีก 100 คนจากพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ อ.กระบุรี และ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เด็กนักเรียนที่ อ.คุระบุรี และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รวมถึงเด็กยากไร้จาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ยังได้รับของขวัญใช้ปั่นความสุข จักรยานพร้อมชุดเพื่อความปลอดภัย อีกด้วย

The Tour of Hope ได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2011 นอกจากการมอบจักรยานให้แก่เด็กยากไร้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับการศึกษาและชีวิตประจำวันแล้ว The Tour of Hope ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลไปแล้ว 9 โรงเรียนใน 6 จังหวัด อีกด้วย