close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือเครือข่ายทางการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น

เสริมทักษะ สานฝันอาชีพเยาวชน อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือเครือข่ายทางการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น

จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2564 พบว่าประเทศไทยมีเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสราว 1.8 ล้านคน ที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศ พวกเขาเหล่านี้ต้องต่อสู้ชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรคทางการศึกษา ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ พวกเขาอาจจะมีโอกาสไม่ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่พบว่าอัตราการเข้าเรียนของเด็กไทย “ลดลง” ตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ ความยากจน การขาดแคลนทุนการศึกษา หรือทัศนคติของครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีต้นทุนและทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ทั้งการทำงาน การประกอบอาชีพ หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ เชียงใหม่ พื้นที่ดำเนินงานอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ผสานความร่วมมือกับ 5 โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ และ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ ดำเนินงาน “โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความสนใจ”

นายธิติพันธุ์ ขัตตะละ เจ้าหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการพัฒนาชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงการดำเนินโครงการฯ ว่า “การอบรมฯ ในครั้งนี้ เยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก รวมถึงเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ จะได้รับทักษะและความรู้ในสาขาอาชีพที่เยาวชนสนใจ และยังเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนจะได้รับประสบการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ หากแม้เขาไม่ศึกษาต่ออย่างน้อย น้องๆ เยาวชนก็จะได้ทักษะและความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต”

ในการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3  98 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ ทั้งหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้า หลักสูตรงานเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และหลักสูตรการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันนี้หนูได้เลือกอบรมช่างเชื่อมค่ะ หนูได้ฝึกการเชื่อม การทาสี และการประกอบเก้าอี้ หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ หนูขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณผู้อุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โรงเรียน และโดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่ให้หนูและเพื่อนๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ หนูขอบคุณมากค่ะนางสาวรุ่งเพชร ตัวแทนนักเรียนกล่าว  

ด้าน นายอนุสิทธิ์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ผมได้เข้ามาอบรมช่างยนต์เล็กในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ผมมีความสุข ได้รับความรู้ และประโยชน์มากมาย ซึ่งความรู้และทักษะที่ผมได้รับ ผมสามารถนำไปปรับใช้และประกอบอาชีพได้ต่อไป”

หลังการอบรมในครั้งนั้น เยาวชนหลายคนนำทักษะอาชีพที่ได้รับไปฝึกและพัฒนาต่อจนเกิดเป็นช่องทางสร้างรายได้ระหว่างเรียน หลายๆ คนเริ่มที่จะคิดและหาข้อมูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับอาชีพที่พวกเขาสนใจ การเรียนต่อในสาขาใดที่ควรจะเลือกศึกษาต่อ และเยาวชนอีกหลายคนการอบรมในครั้งนั้นคือโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามีอาชีพสร้างรายได้หากพวกเขาไม่ได้ศึกษาต่อ