close

This option is currently not available

Close close
ปฐมนิเทศ ‘เยาวชนอาสาศุภนิมิต’ กับเส้นทางการค้นหาความหมายของคำว่า ‘จิตอาสา’ ที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของเยาวชน

เริ่มต้นการเดินทาง ‘เยาวชนอาสาศุภนิมิต’

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดปฐมนิเทศเยาวชนอาสาศุภนิมิต กว่า 70 คนจาก 15 สถาบันการศึกษา

หลังจากเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ในการเป็น ‘จิตอาสา’ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เตรียมไว้ มีเยาวชนกว่า 70 คนจาก 15 สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

เริ่มต้นการเดินทางในฐานะ ‘เยาวชนอาสาศุภนิมิต-World Vision Youth Club’ ด้วยการปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายสถาบันได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในโอกาสต่อไปด้วย โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มาร่วมต้อนรับเยาวชนอาสาศุภนิมิต ด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้สำหรับเยาวชนจิตอาสาศุภนิมิตฯ คือ หลักสูตรพัฒนาตนเอง ‘Dare to Discover-กล้าที่จะค้นพบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสยุมภู ขุนบ้านฆ้อง Faith & Development Specialist มูลนิธิศุภนิมิตฯ มาชวนเยาวชนทุกคนค้นหาว่าแก่นของการเป็นจิตอาสาคืออะไร

Dare to Discover-กล้าที่จะค้นพบ คือหลักสูตรพัฒนาตนเองของศุภนิมิตสากล เพื่อการพัฒนาเยาวชนในการค้นพบและตั้งเป้าหมายชีวิตอันจะนำไปสู่การเริ่มต้นพัฒนาตนเองสู่ชีวิตที่ดีกว่า โดยเนื้อหาที่เตรียมมาในวันนี้คือเรื่องความเป็นพลเมืองดี ที่จะว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างระหว่างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) และความสงสาร (Sympathy) โดยจะให้เยาวชนเป็นผู้ค้นพบความหมายและความแตกต่างด้วยตัวพวกเขาเองผ่านกิจกรรมระดมสมองค่ะ” คุณสยุมภู กล่าว

อคิณกร เยาวชนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งได้รับการบ่มนิสัยแห่งการออมและการแบ่งปันผ่านโครงการ The Heart of Giving ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนของเขาอย่างต่อเนื่อง ได้บอกเหตุผลที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาศุภนิมิต ว่า “ต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองในการได้ไปทำอะไรใหม่ๆ และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นๆ ด้วย เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุข ไม่ว่าเราจะได้อะไรตอบแทนหรือไม่ได้ก็ตามครับ”

ด้าน ทิพย์ชนก อีกหนึ่งเยาวชนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้บอกความหมายของคำว่า ‘จิตอาสา’ ในมุมมองของตนเองว่า “กิจกรรมอาสาคือกิจกรรมที่เราเต็มใจเข้าไปลงมือทำและช่วยเหลือด้วยใจของเรา เป็นการทำโดยที่เราไม่หวังอะไรตอบแทน ในการเป็นจิตอาสา เวลาเราได้เห็นความสุข รอยยิ้มจากคนที่เราเข้าไปช่วยเหลือผ่านกิจกรรมต่างๆ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับเป็นการตอบแทน เป็นพลังของเราค่ะ”

คล้ายๆ กับความหมายของคำว่าจิตอาสาในมุมคิดของ ธมนวรรณ เยาวชนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ที่บอกว่า “การที่เราได้ไปช่วยเหลือคนอื่น ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ได้ค่ะ”

และที่เป็นไฮไลท์ของการปฐมนิเทศเยาวชนอาสาศุภนิมิต คือการชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมเยาวชนอาสาศุภนิมิต ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน Trip 1 : หมู่บ้านปกาเกอะญอ บ้านภูเหม็นบน อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานีช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน มอบสิ่งของจำเป็นและเสื้อกันหนาวให้กับเด็กๆ เป็นของขวัญแห่งความสุขมอบให้แก่เด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ เยาวชนที่ร่วมทริปยังจะได้เรียนรู้วิถีชาวบ้าน ทั้งเกษตรพอเพียง และภูมิปัญญาชุมชนอีกด้วย

“หลายคนเมื่อนึกถึงการทำกิจกรรมจิตอาสาว่าเป็นการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆ แต่ในความเป็นจริงเราสามารถทำงานจิตอาสาได้ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการลงพื้นที่ สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนของเยาวชนอาสาศุภนิมิต Trip 1 เราได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนที่จะได้ลงพื้นที่ชุมชนที่สำคัญไว้คือ เยาวชนจะต้องร่วมกันคิดและลงมือทำกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำมาจัดหาถุงยังชีพจำนวน 100 ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนปกาเกอะญอและเด็กๆ ที่บ้านภูเหม็นบนด้วย โดยทางมูลนิธิฯ จะมีการให้คำแนะนำร่วมกับโรงเรียนในการทำกิจกรรมระดมทุนนี้อย่างใกล้ชิดด้วย เป็นการสร้างความรับรู้แก่เยาวชนในอีกรูปแบบหนึ่งของการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นๆ ที่ไม่ใช่การลงพื้นที่” คุณพิษณุ อธิบายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเพื่อร่วมเดินทางทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

“ตั้งใจจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อระดมทุนไปจัดหาถุงยังชีพค่ะ จากภาพที่ได้เห็นทั้งสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เด็กๆ ในชุมชน รวมถึงยังเป็นฤดูหนาวด้วย คงจะเป็นโอกาสชีวิตที่ดีที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ” สิริภัทร เยาวชนจากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

การเดินทางของ เยาวชนอาสาศุภนิมิต ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว พลังสร้างสรรค์ของเยาวชนได้ถูกจุดให้สว่างขึ้น พร้อมๆ กับเส้นทางการค้นหาความหมายของคำว่า จิตอาสา ที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของเยาวชน