close

This option is currently not available

Close close
คุณจงรัก เถาพิลาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือกับชาวบ้าน หมู่บ้านชีท่าวังเวิน อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น จากอุทกภัย 'พายุโนรู'

บรรเทาทุกข์ ‘แวงใหญ่’ ประสบอุทกภัย 'พายุโนรู'

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง บรรเทาทุกข์ที่บ้านชีท่าวังเวิน ขอนแก่น

พายุ “โนรู” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงที่ จ.ขอนแก่น ด้วย ส่งผลให้หมู่บ้านชีท่าวังเวิน ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก หลังพายุโนรูพัดผ่านไปก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคม

ถนนสัญจรระหว่างบ้านชีท่าวังเวินและภายนอกถูกตัดขาด ต้องใช้เรือในการเดินทาง ชาวบ้านกว่า 200 คนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม จำเป็นต้องอพยพจากบ้านมาอาศัยที่พักชั่วคราว น้ำที่ท่วมขังยาวนานกว่า 1 เดือน การสัญจรที่ยากลำบาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารเพื่อการบริโภค

เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในภาวะภัยพิบัติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดย โครงการพัฒนาฯ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ได้ประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ฝ่าน้ำท่วมลอยเรือเข้าถึงพื้นที่เพื่อส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 560 แพ็ค พร้อมอาหารแห้ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติ โดยมี คุณจงรัก เถาพิลาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมเดินทางเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

นางจันทวงศ์ มงคลกุล ผู้ใหญ่บ้านชีท่าวังเวิน เป็นตัวแทนทุกคนในหมู่บ้านกล่าวขอบคุณ “น้ำท่วมปีนี้สร้างความลำบากมาก ในบ้านน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างก็เสียหายจากน้ำท่วม รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต้องนำออกไปไว้ในที่สูง วันนี้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้ามามอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง ฉันในฐานะตัวแทนทุกคนในหมู่บ้าน ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากค่ะ”

การตอบสนองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ คืออีกหนึ่งพันธกิจหลักของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั้งการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน ในเหตุภัยพิบัติรุนแรง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูหลังภิบัติภัยเพื่อให้ชุมชนสามารถกลับสู่ชีวิตปกติได้ด้วย