close

This option is currently not available

Close close
ไฟเซอร์เติมความพร้อมศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน

ไฟเซอร์เติมความพร้อมศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน

ไฟเซอร์มอบอุปกรณ์สื่อสารให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน

นอกจากสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ สร้าง ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ห่างไกลถึง 10 แห่งในพื้นที่ 9 จังหวัดแล้ว บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคำนึงถึงความพร้อมด้านการสื่อสาร เพราะเราไม่อาจคาดการณ์ว่าเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนด้านสุขภาพจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนเมื่อไร ได้สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารเพื่อทุกศูนย์ปฐมพยาบาลใช้สำหรับติดต่อทั้งในยามปกติ และในภาวะฉุกเฉิน

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยแผนก GSSO กลุ่มงานวิจัย C467 ยา Paclovid ได้มอบโทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น A035s จำนวน 58 เครื่อง สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน 10 ศูนย์ใน 9 จังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสรรสร้างความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสารให้กับศูนย์ปฐมพยาบาลในชุมชนห่างไกล ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ทั้งนี้ คุณเพ็ญภักตร์ จันทศร ตำแหน่ง Site Relationship and Excellence Partner ในฐานะตัวแทนจากไฟเซอร์ ได้มีการส่งมอบโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี คุณอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม