close

This option is currently not available

Close close
ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) สนับสนุน ‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ’ ปรับปรุงอาคารเรียน จ.อุตรดิตถ์ ให้โอกาสเด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของขวัญที่มีค่า คือการให้โอกาสเด็กๆ ได้เรียนรู้

ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) สนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ปรับปรุงอาคารเรียน จ.อุตรดิตถ์

“อาคารเดิมมีชั้นเดียวค่ะ หน้าฝนจะมีน้ำขังใต้อาคาร เหม็นและมียุงเยอะ ตอนนี้อาคารเรียนของหนูเปลี่ยนไป เป็นอาคาร 2 ชั้น หนูชอบเวลามองออกนอกหน้าต่างได้เห็นวิว เห็นท้องฟ้าที่สวยงามขึ้น ในห้องเรียนใหม่ก็สะอาดด้วยค่ะ หนูและเพื่อนๆ มีความสุขและอยากมาโรงเรียนมากขึ้นเลยค่ะ” น้องจักจั่น อายุ 10 ปี ตัวแทนนักเรียน ป.5 เล่าอวดอาคารเรียนใหม่

อาคารเรียนเดิมของ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย จ.อุตรดิตถ์ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1968 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ผ่านการใช้งานมานานกว่า 55 ปี ทั้งเก่า ทรุดโทรม และมีน้ำขังใต้อาคารในฤดูฝน ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นแล้ว ห้องเรียนที่มีก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น แม้ทางโรงเรียนจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการทำฝากั้นห้องเรียนเพิ่มเติม ได้จำนวนห้องมากขึ้นพอกับชั้นเรียนของเด็ก แต่ก็ต้องแลกด้วยขนาดห้องเรียนที่เล็กคับแคบลง แต่เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มเติมได้

นางสาวอรัญญา อุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าคาย กล่าวถึงปัญหาว่า “โรงเรียนของเรามีอาคารเรียนที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม และไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งมีขนาดห้องเรียนที่เล็กเกินไปสำหรับนักเรียนกว่า 50 คน เด็กๆ ต้องเรียนต้องนอนพักในห้องเล็กๆ ซึ่งแออัดและส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเล็ก การดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้เราได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 4-6 โดยดีดอาคารเดิม 1 ชั้น ขึ้นเป็น 2 ชั้น เพื่อรองรับแผนการขยายและปรับปรุงชั้นล่างของอาคารเรียนให้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงต่อไป นอกจากนั้นเรายังได้ทำการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โดยตอนนี้ที่ชั้นล่างของอาคารเรียนเราได้เทพื้นปูนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์เป็นลานทำกิจกรรม และเพื่อรองรับการขยายเป็นห้องเรียนในวันข้างหน้าต่อไป”

โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้นำชุมชน ร่วมดำเนิน “โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาป่าคาย” เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และรองรับการดำเนินการขยายห้องเรียนชั้นอนุบาลเพิ่มเติม

ด้วยน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ส่งผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาถึงเด็กๆ นักเรียน ตอนนี้อาคารเรียนหลังเดิมได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ดีดสูงเป็นอาคารเรียน 2 ชั้นโดยมีลานปูนเรียบด้านล่างสำหรับใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย ระหว่างรองบประมาณในการปรับปรุงงานในลำดับต่อไปเพื่อสร้างเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และได้มีการเปิดใช้ทำการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆ ไปเรียบร้อยแล้ว

คุณอารยา อมรพิมลรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานปรับปรุงอาคารเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ จ.อุตรดิตถ์ ขณะเดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนที่ จ.อุตรดิตถ์ ว่า เราเชื่อมั่นในการพัฒนาชุมชน การตอบแทนคืนแก่สังคม เราจะจัดเตรียม 1 วันใน 1 ปี เพื่อนำรายได้ของบริษัทฯ ตอบแทนสู่สังคม ซึ่งส่วนมากเราจะสนับสนุนเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก เพราะเรามองว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ วันนี้ในนามตัวแทนบริษัทฯ รู้สึกยินดีและดีใจ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านนาป่าคาย บรรลุเป้าหมายไปขั้นหนึ่ง ได้มีอาคารเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป บริษัทได้มุ่งหวังและเห็นคุณค่าในครั้งนี้ เราหวังจะได้เป็นประโยชน์กับชุมชน กับนักเรียน กับครูอาจารย์  ก็ขอให้นักเรียนและครู ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารนี้ ได้พัฒนาตัวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมต่อไปค่ะ

คุณสิริมา วังป่า ผู้จัดการกลุ่มโครงการฯ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องในชุมชนแห่งนี้ ทั้งเรื่องการศึกษา การให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานให้เหมาะสม การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเยาวชน ซึ่งวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอบพระคุณ บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดีๆ ให้กับเรา ให้เด็กๆ ของเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีสถานที่เรียนที่เหมาะสมและมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”

ด้านเด็กๆ นักเรียนเมื่อได้เห็นอาคารเรียนใหม่ของพวกเขาต่างพากันยิ้มสุข “ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนให้กับผมและเพื่อนๆ อาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุงนี้เป็นอาคารเรียนที่น่าเรียนมากๆ เลยครับ”