close

This option is currently not available

Close close
‘แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)’ มอบทุน ‘ส่งน้องจบ ป.ตรี’ มอบโอกาสเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนในการเรียนสายการแพทย์และพยาบาล

‘โอกาส’ เพื่อสังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

‘แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)’ มอบทุน ส่งน้องจบ ป.ตรี เสริมกำลังสายการแพทย์และพยาบาล

เวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ อะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน?

ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำตอบแก่สังคมผ่านการลงมือทำด้วยการสนับสนุน โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ดำเนินงานโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสายการแพทย์และพยาบาล เสริมกำลังบุคลากรในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับทุกคนให้เพียงพอมากยิ่งขึ้น โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ไปแล้ว 20 คน ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาและก้าวสู่การเป็นบุคลาการทางการแพทย์ทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมไทยไปแล้วถึง 14 คน

ในโอกาสที่เด็กยากไร้ที่ได้รับทุน โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จาก บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาในปีนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เชิญ ‘ผู้ให้’ ร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารในบรรยากาศอบอุ่นกับ ‘ผู้รับ’ โดยมีตัวแทนเด็กยากไร้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 3 คน ปัจจุบันทั้งหมดเป็นพยาบาลวิชาชีพ มาร่วมรับประทานอาหารในฐานะตัวแทนจากฝั่งผู้รับ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

คุณวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) และอดีตประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้กล่าวระหว่างร่วมรับประทานอาหารแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ

เป็นความภูมิใจที่ได้ส่งเสริมให้โอกาสเด็กๆ และเป็นความยินดีที่ได้เห็นพวกเขาประสบความสำเร็จ ได้เห็นความเติบโตจนถึงวันที่มีอาชีพ เริ่มต้นด้วยการสนับสนุนอุปการะเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในนามบุคคล ขณะเดียวกันในฐานะที่เราดำเนินธุรกิจ เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากประโยชน์ทางธุรกิจ เรามีหน้าที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จึงได้ขยายการอุปการะเด็กและการสนับสนุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพิ่มขึ้นเป็น 10 คนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเด็กจบการศึกษาเราก็รับอุปการะเพิ่ม ให้ทุนส่งน้องจบ ป.ตรี เพิ่มเติม แทนคนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว”

สำหรับเด็กยากไร้ ความฝัน ความมุ่งมั่นด้านการศึกษา อาจจะไม่เพียงพอที่จะนำชีวิตของพวกเขาไปสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาได้ พวกเขายังคงต้องการ ‘โอกาส’ เป็นแรงเสริมอีกด้วย “ตอนที่สอบติดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดีใจมาก แม่และทุกคนในครอบครัวดีใจกับเรา แต่พอเห็นค่าใช้จ่ายก็ตกใจ ครอบครัวของเราทำเกษตรกรรมตามฤดูกาล ไม่ได้มีรายรับทุกเดือน ทั้งค่ากิน ค่าอยู่ ค่าเล่าเรียน ไหนจะค่าหอพัก ยิ่งได้ยินแม่พูดว่าจะแบ่งขายที่ดินทำกินเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนของเรา ยิ่งรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เรียนต่อ... ทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ปีละ 30,000 บาท ช่วยเหลือเราและครอบครัวของเรามากที่สุดเลยค่ะ ถึงแม่จะยังต้องหาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนของเรา แต่ก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ 5,000 – 7,000 บาทต่อปีเท่านั้น” น.ส.ศศิธร บาลี อดีตเด็กในความอุปการะ โครงการพัฒนาฯ แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น หนึ่งในเด็กยากไร้ที่ได้รับทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จาก บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ศศิธร เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำห้องคลอด รพ.พล จ.ขอนแก่น

“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนจากโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว โดยเฉพาะค่าเทอม เราไม่ต้องไปกู้ กยศ. ถึงปีที่ต้องฝึกวิชาชีพ ต้องตัดชุดฝึก ชุดห้องคลอด ชุดสำหรับลงชุมชน ค่าใช้จ่ายเยอะมาก แต่ทุนนี้ช่วยให้หนูสามารถหมุนเวียนจนเรียนได้จนจบ วันนี้หนูได้เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว วันที่หนูดีใจยิ่งกว่าเรียนจบก็คือวันที่หนูสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลผ่าน เพราะหนูเรียนไม่เก่ง ทุกอย่างหนูต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก” น.ส.สาวิตรี นาโสก อดีตเด็กในความอุปการะ โครงการพัฒนาฯ บ้านแพง จ.นครพนม และได้รับทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จาก บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน สาวิตรี เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.บ้านแพง จ.นครพนม สถานพยาบาลประจำอำเภอในชุมชนบ้านเกิดของเธอ

สำหรับ น.ส.น้ำฝน ปาปะโน อดีตเด็กในความอุปการะ โครงการพัฒนาฯ หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และได้รับทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จาก บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) มากกว่าความรู้สึกขอบคุณถึงโอกาสที่ได้รับจนทำให้เธอมีอาชีพที่มั่นคง ได้เป็นพยาบาลสมความตั้งใจแล้ว คือ

“ตอนได้รับทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี หนูไม่รู้หรอกว่าทุนได้รับมาจากใคร หนูเพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานมานี้ ในการเรียนพยาบาลเราพอจะรู้จักบริษัทเหล่านี้ เพราะเขาทำด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จากที่เคยขอบคุณที่ให้ทุนการศึกษาเรา เรายิ่งรู้สึกดี รู้สึกประทับใจ เพราะนอกจากเขาจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการรักษาพยาบาลแล้ว เขาก็สร้างคน สนับสนุนสร้างบุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาลด้วย มันเลยยิ่งทำให้เรามีความตั้งใจในการทำงาน ตอบแทนโอกาสได้รับด้วยการทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับทุกคนคะ”

ปัจจุบัน น้ำฝน เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกอายุรกรรมชาย รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

ก่อนที่มื้ออาหารแห่งความสุขและความยินดีจะสิ้นสุด คุณวีระ อรุณวัฒนาพร ได้กล่าวกับน้องๆ ทั้ง 3 คนว่า “ความช่วยเหลือทั้งหมด ทุนการศึกษาส่งน้องจบ ป.ตรี ที่ให้กับเด็กๆ ทุกคนทั้งในนามบุคคล และในนามบริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไข หากเด็กๆ ที่ได้รับทุนต้องการจะทดแทนคืน อยากให้ทดแทนด้วยการไปช่วยคนอื่นต่อ ไม่จำเป็นจะต้องช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง การประกอบอาชีพโดยสุจริต ในบทบาทของการเป็นบุคลาการทางการแพทย์ เป็นพยาบาล การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเอื้ออาทร ให้ความรักกับคนไข้ ตอบแทนคืนให้สังคม คือการช่วยเหลือคนอื่นต่อไป มันจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”