close

This option is currently not available

Close close
ศุภนิมิตฯ รณรงค์ ‘โรตารีบางรัก’ ร่วมสร้างโอกาสให้เด็ก 1,000 Girls

ศุภนิมิตฯ รณรงค์ ‘โรตารีบางรัก’ สร้างโอกาสให้เด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตฯ บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์เด็กไทย’ ในการประชุมสโมสรโรตารีบางรัก

เพราะพันธกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเปราะบางยากไร้ จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 'มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย' นอกจากดำเนินพันธกิจในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กในชุมชนเปราะบางยากไร้ในภูมิภาคต่างๆ แล้ว ยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือและรณรงค์เพื่อสร้างผลกระทบ สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กที่มากยิ่งขึ้น (Collaborate and advocate for broader impact)

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดย Ms.Meliza Aberin ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน ได้รับเกียรติจาก สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมนำเสนอ “สถานการณ์เด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือ 1,000 Girls Campaign’ ในที่ประชุมประจำสัปดาห์สโมสรโรตารีบางรัก ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

“จากรายงานในปี 2021 ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ท่านเชื่อหรือไม่ว่าในแต่ละวัน มีเด็กแรกเกิด 169 คนที่คลอดจากแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี และที่น่าเป็นกังวลมากยิ่งไปกว่านั้นคือ เด็กทารกแรกคลอด 6 คนมีแม่เป็นเด็กหญิงที่อายุไม่ถึง 15 ปี ในขณะเดียวกัน จากการรายงานของ Save the Children ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ได้รายงานสถานการณ์ของเด็กหญิงว่า ในปัจจุบันมีเด็กหญิงจากทั่วโลกมากถึง 14% ที่ต้องแต่งงานตั้งแต่อายุเพียง 15-19 ปี และ 1 คนจากเด็กผู้หญิง 22 คนต้องกลายเป็นแม่ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น” Ms.Meliza กล่าวในการบรรยายพิเศษ

สถานการณ์นี้สะท้อนให้เราเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ต้องหยุดลง ทั้งโอกาสด้านการศึกษาและการพัฒนาชีวิต

“ถึงเวลาหรือยังที่เราทุกคนควรต้องร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กหญิงที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางเหล่านี้ มาร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาชีวิต ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การส่งเสริมสิทธิ์ สนับสนุนการมีส่วนร่วม และร่วมกันทำให้ชุมชน สังคม เกิดกลไกที่จะช่วยกันดูแลและปกป้องเด็กผู้หญิงทุกคนได้มีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่” Ms.Meliza กล่าว

พร้อมกันนี้ Ms.Meliza ยังได้แนะนำ 1,000 Girls : เปลี่ยน กลัว เป็น กล้า เพื่อเด็กหญิงทุกคนกล้าที่จะและเติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกของ World Vision จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กหญิงสากล (11 ตุลาคม ของทุกปี) ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กหญิง ผ่าน โครงการอุปการะเด็กซึ่งจะช่วยเหลือเด็กหญิง ตั้งแต่การแก้ปัญหาอันเป็นรากของความยากจนด้วยการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว การสนับสนุนให้เด็กหญิงได้รับโอกาสด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครอง สนับสนุนให้เด็กหญิงได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักให้ทุกคนร่วมกันดูแลปกป้องเด็กหญิง และเด็กๆ ทุกคนในชุมชน พร้อมเชิญชวนให้นักธุรกิจหลากหลายวิชาชีพใน สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กหญิงร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วย

ทั้งนี้ สโมสรโรตารีบางรัก เป็นองค์กรของนักธุรกิจในหลากหลายวิชาชีพที่มารวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ภายใต้หลักการ “การบริการเหนือตน – Service above self” โอกาสในการร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นอันดี เป็นก้าวแรกที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ และสโมสรโรตารีบางรัก จะได้ร่วมกันสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กในโอกาสต่อไป

มูลนิธิศุภนิมิตฯ บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์เด็กไทย’ ในการประชุมสโมสรโรตารีบางรัก
มูลนิธิศุภนิมิตฯ บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์เด็กไทย’ ในการประชุมสโมสรโรตารีบางรัก
มูลนิธิศุภนิมิตฯ บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์เด็กไทย’ ในการประชุมสโมสรโรตารีบางรัก