close

This option is currently not available

Close close
มูลนิธิศุภนิมิตฯ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดมหกรรมเยาวชนแห่งชาติ 2022 จ.สระแก้ว

พลังเยาวชน ต่อต้านความรุนแรงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดมหกรรมเยาวชนแห่งชาติ 2022 จ.สระแก้ว

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงที่มีผู้ถูกกระทำเป็นเด็กเพิ่มสูงขึ้นถึง 17% และความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ จนหลายๆ ครั้งกลายเป็นการละเลยจนทำให้เกิดเหตุรุนแรงจนยากจะแก้ไข

วันนี้เด็กๆ และเยาวชนที่จังหวัดสระแก้ว ได้รวมพลังออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเดินรณรงค์เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมาสนใจและให้ความสำคัญ ไม่ปล่อยปะละเลยลูกหลานจนอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำด้วยความรุนแรงต่อเด็ก โดยได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งใน งานมหกรรมเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2022 จังหวัดสระแก้ว

นอกจากกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในเด็กแล้ว ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในหัวข้อ “พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุก ได้รอยยิ้ม และประสบการณ์จากทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้เยาวชน ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดมหกรรมเยาวชนแห่งชาติ 2022 จ.สระแก้ว