close

This option is currently not available

Close close
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เติมทักษะชีวิตเยาวชน ‘อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น’

ต้องพร้อม ต้องเต็มใจ ต้องปลอดภัย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เติมทักษะชีวิตเยาวชน ‘อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มีการสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น (Adolescent sexual and reproductive health promotion program in the new normal (Freedom PROJECT) เติมทักษะชีวิตวัยรุ่นด้วยความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับเด็กที่เริ่มเติบโตสู่วัยรุ่น ซึ่งเรายังให้ความสำคัญกับการเคารพและให้เกียรติกันระหว่างเพศด้วย ซึ่งทั้งหมดคือการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณนุช เบญจพรบัญญัติ ผู้จัดการด้านการวางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

โดยใน Youth Forum 2023 ‘แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเวทีการรวมตัวของผู้นำเยาวชนศุภนิมิตฯ จากพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ มาอวดผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มผู้นำเยาวชน พร้อมแลกเปลี่ยนและทบทวนเพื่อร่วมกันวางทิศทางสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ในปีต่อๆ ไป กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงาน Freedom Project ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ‘อนามัยการเจริญพันธุ์-แตกต่างอย่างสร้างสรรค์’ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเติมทักษะชีวิตเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างเข้มข้นแล้ว ยังหวังผลเพื่อให้ผู้นำเยาวชนนำความรู้และทักษะชีวิตอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นไปถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนของพวกเขาต่อไป

อนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น-แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

“ในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้ามองในเรื่องเพศมันแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างหญิงและชาย ในฐานะที่เป็นวิทยากรก็อยากจะบอกให้เด็กๆ และเยาวชนทุกคนว่า ชายกับหญิง มันมีความเหมือนและก็มีความแตกต่าง อยากให้เขาคิดในเชิงสร้างสรรค์ในการที่จะยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกับมัน เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเอง เปลี่ยนตัวเองที่จะอยู่ร่วมกัน ซึ่งอันนี้รวมถึงเรื่องความหลากหลายด้วยนะคะ สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและในระดับฮอร์โมน วันนี้เรามาให้ความรู้ว่าวัยรุ่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง อะไรที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจของพวกเขา ฉายให้เข้าใจแล้วจึงปูนำไปสู่อิทธิพลจากฮอร์โมนซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมระหว่างเพศ แล้วเราก็ค่อยเสริมเกี่ยวกับบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างเพศ การให้เกียรติบนพื้นฐานการยอมรับ ซึ่งพอเรายอมรับความแตกต่าง ปฏิบัติต่อกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ ก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขแน่นอน” คุณพนมพร ห่วงมาก ข้าราชการบำนาญ (พยาบาลวิชาชีพ) วิทยากรผู้ให้ความรู้ในช่วงอนามัยการเจริญพันธุ์-แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ อธิบายประเด็นสำคัญที่นำมาถ่ายทอดให้ผู้นำเยาวชนศุภนิมิตฯ

ต้องพร้อม ต้องเต็มใจ ต้องปลอดภัย

ในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คุณพนมพร ให้ความเห็นว่า “เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มันมีตั้ง 10 มิติ ซึ่งสำหรับเยาวชน สำหรับวัยรุ่นมันมีความเกี่ยวข้องอยู่ถึง 7 มิติเข้าไปแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในฐานะที่เป็นพยาบาลมาตลอดชีวิต จนปัจจุบันมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ บอกเลยว่ามีความเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย อยากฝากถึงเยาวชนทุกคนว่าไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้ตัวทั่วพร้อม ตั้งสติตัวเองเสมอ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณพร้อมหรือไม่ และคุณเต็มใจหรือเปล่า คือเป็น 3 คำที่อยากฝากถึงทุกๆ คนค่ะ”

อนามัยการเจริญพันธุ์มันไม่ได้มีแค่เรื่องของเพศ

วีรวุฒิ ผู้นำเยาวชนจาก โครงการพัฒนาฯ นครศรีธรรมราช (พื้นที่ดำเนินงานสระเพลง) เล่าถึงเนื้อหาที่เขาเก็บเกี่ยวและอยากจะนำไปถ่ายทอดต่อสู่เด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมเยาวชนของเขาว่า “อนามัยการเจริญพันธุ์มันไม่ได้มีแค่เรื่องของเพศครับ มันมีเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างชาย หญิง อย่างผมเป็นผู้ชาย เราก็ควรปฏิบัติต่อเพื่อนต่างเพศด้วยความคิดที่ดี คือการให้เกียรติ ซึ่งจะเป็นตัวนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ถ้าเราคิดไม่ดี คือไม่ให้เกียรติ ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะเป็นไปโดยไม่สำเร็จครับ”

สุดท้าย วีรวุฒิ ฝากถึงเพื่อนเยาวชนว่า “เยาวชนคือสิ่งบอบบาง เราอาจจะยังคิดน้อย คิดไม่ถ้วนถี่ แล้วบางครั้งก็อาจจะพลั้งพลาด แต่อยากให้ทุกคนคิดดีทั้งกับตัวเอง คือให้เกียรติผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง และคนอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เติมทักษะชีวิตเยาวชน ‘อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น’